Bayilik Sözleşmesi

M.a.s.t.e.r.c.a.r.e The Swedish Back Care System

 

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

KONU :                          Sırt, bel ağrısı, eklem yerleri rahatsızlıkları, boyun, omuz ve kas ağrıları, stres sorunlarının tedavisinde tamamen doğal, basit traksiyon hareketleri ve egzersizlere dayalı tedavi ve rehabilitasyon sistemi olan MASTERCARE iSVEC SIRT TRAKSiYON üniteleri            INVERSION TABLE CİHAZLARININ……………………………ilinde/bölgesinde, satış, show room ile ilgili bayilik ve veya istendiği takdirde tedavi ünitesi faaliyetlerinin aşağıda belirtilen prensiplerle yürütülmesidir.

TARAFLAR :                MASTERCARE THE SWEDISH BACK CARE SYSTEM Türkiye Genel Distribütörü

                                   olarak SPORMERKEZİM SPOR EĞİTİM DANIŞMANLIK –

H.EROL UGUR ile…………………………………………………………………………………..adresinde faaliyet gösteren……………………………………………….’dır.

TANIMLAMA : Genel Distribütör, sözleşmede taraf 1 olarak, bayi ise taraf 2 olarak adlandırılacaktır.

TARAF 2′ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.         Bayiliğin yürütüleceği çevre dahilinde, tüm tanıtım, satış, show room, eğitim ve teknik

            servis faaliyetlerini yürütecektir.

2          MASTERCARE’ in standart ve tescilli logosunu tüm yazışma ve tanıtımlarda kullanacaktır.

3.         Uygulama, eğitim, show room ve stok amacıyla, başlangıçta standart model olan CN-A ve CN-B’ ve Mini

            Modellerinden ayrı ayrı veya karma olarak minimum1 palet ( Export Palet 10 Adet ) sipariş verecek, hem satış

            hem de show room için cihaz bulunduracaktır. Aksesuarlar ise isteğe bağlı kalacaktır.

4.         Sözleşme imzalandığı an TARAF 1 ‘e belirtilen belirtilen asgari stok bedelinin %60 bedeli, ve ürünler teslim

            edildiğinde ise, fatura ( KDV eklenecektir ) mukabilinde kalan bedel ödenecektir.

5.         Bayilik kapsamı içinde olan bölgede yapılacak tüm tanıtım, promosyon, eğitim ve uygulama faaliyet ve

            maliyetlerini üstlenerek, TARAF 1 ‘i önceden bilgilendirecektir.

6.         Önceden belirlenmiş olan satış fiyatlarının altında veya üstünde fiyat uygulaması yapmayıp, fiyat istikranı

            bozmayacaktır.

7.         Bayilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge veya il hudutları içinde, TARAF 1′ in onayı

            alınarak “TALİ BAYİLİKLER” açacaklardır.

8.         TARAF 2, MASTECARE’ in genel promosyon ve satış prensiplerine uyum göstermeyen Tali Bayinin tüm faaliyetlerinden sorumludur. .’

9.         TARAF 2, sözleşme esnasında tespit edilen ön ödeme ve sipariş koşullarına göre hareket . edecektir.

9.1       Taraf 2,bölgesinde satışın arttırılması için gerekli efor, promosyon ve eğitim faaliyetlerini yürütecek, kurmuş olduğu tali bayilerden de ilk ay içinde aylık ve yıllık satış tahminlerini alacaktır.

10.       Taraf 2, Mastercare ürünlerinin dışında rekabet özellikleri taşıyan, aynı konuda başka

            ürün satış, ithalat veya imalat girişimlerinde bulunmayacaktır.

10.1     Eğer bu maddeye rağmen böyle bir faaliyette bulunursa, bayilik sözleşmesi tek taraflı iptal edilip- 50.000 EURO

            tazminat ödeyecektir.

10.2     Mastercare ile ilgili ticari sır ve işletme bilgilerini, rakip firma veya şahıslara vermeyecektir. Aksi takdirde madde 10.1 ‘deki cezai şart bu konuda da geçerli olacaktır.

11.       Bölgesinde FRANCHISING SISTEMİ kurma konusunda TARAF 1′ ile ortak hareket edip, bölgesi dahilinde MASTERCARE BEL TEDAVİ MERKEZLERI açılması için gerekli, araştırma, tetkik ve işbirliği çalışmalarına iştirak edecektir.

11.1 Bölgesi dahilinde FRANCAISING SİSTEMI ile tedavi üniteleri açabilir ve bu konuda ortaklık kurabilir. Bu konuda çalışmak istenirse TARAF 1 ile ortak hareket edeceklerdir.

11.1     FRANCHISING sisteminin kurulması kararı tamamen TARAF 1′ in tasarrufundadır.

11.2    FRANCHISING sisteminden sağlanacak gelirden alınacak aylık FRANCHISING FEE

ve senelik satış cirosundan alınacak FRANCHISING ROYALTY ve isim kullanımı payı ve bedelini TARAF 1 tayin eder ve TARAF 2 ile bayilik anlaşmasına FRANCHISING anlaşması derkenar olarak eklenir.

11.3     TARAF 2, eğer kendi adına franchising kurarsa isim haklı bedeli ödemeye yükümlü değildir. Kendi dışında ayrı bir çalışma yaparak bir franchislng anlaşması gerçekleştirdiği takdirde, franchislng verilen firma veya kuruluştan tahsil edilecek olan isim hakkı ödemesinin %50’si TARAF 1 tarafından kendisine ödenir.

12.     TARAF 2, bölgesinde düzenlenen sergi, fuar ve tanıtım faaliyetlerine TARAF 1’ i bilgilendirmek suretiyle iştirak edebilir. Bununla ilgili mali yükümlülükler kendisine aittir.

13.       TARAF 2, TARAF l’ in İstanbul’da önceden kararlaştırılan kongre ve toplantı merkezlerinde yapacağı tüm eğitim, tanıtım ve promosyon panel, seminer ve toplantılarına bir yetkilisini göndermekle yükümlüdür.

14.       TARAF 2, bölgesindeki tüm satış ve satış arttırma konusunda yaptıkları tüm yazışma, faaliyet, piyasa ve müşteri

            bilgilerini aylık rapor halinde TARAF 1’e göndermekle  yükümlüdür.

15.       TARAF 2, hem standart hem de mini modeller için her 3 ayda bir revize edilen yıllık tahmini satış miktarlarını

            yazılı olarak bildirecektir.

TARAF 1′ iN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

1.         TARAF 1, TARAF 2’ye MASTERCARE ÜRÜNLER, bayiliği için gerekli eğitim, know how, bilimsel araştırma bilgileri

            ve desteklerini vermekle yükümlüdür.

2.         TARAF 1, tüm bayiler iyin eşit ve istikrarlı fiyat ve satış politikası uygulamakla yükümlüdür.

3.         TARAF 1, TARAF 2’nin bayilik sınırları içinde kalan yerlere ürün satamaz

4.         TARAF 1, belirtilen bayi satış fiyatlanın altında satış yapamaz

5.         TARAF 1, MASTERCARE ürün ve aksesuarları satış fiyatlarındaki değişiklikleri TARAF 2’ye bildirmekle

            yükümlüdür.

6.         TARAF 1, MASTERCARE ürün ve aksesuarlarındaki model ve dizayn değişikliklerini önceden bildirmekle

            yükümlüdür.

7.         TARAF 1, TARAF 2’nin bayilik hudutları dahilinden direk kendisine gelen toplu, resmi daire ve kurum taleplerini TARAF 2’ye bildirmekle yükümlüdür.

7.1.      Bu şekilde gelen talepler için TARAF 1 ve TARAF 2 ortak bir satış ve fiyat politikası belirleyeceklerdir.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ :

Tarafların sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirmemesi durumunda önceden yazılı ihbarda bulunmak ve yazılı ihbardan itibaren 1 aylık süre sonunda karşılıklı olarak sözleşme sona erdirilir.

Bayilik çalışma ve faaliyetleri ve sözleşme maddeleri dahilinde çıkabilecek hukuki sorunlarda İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

YUKARIDA BELİRTİLEN BAYİLİK SÖZLEŞME ŞARTLARI TARAFLARCA MUTABIK KALINARAK …………………….TARİHİNDE 2 NÜSHA OLARAK imza altına alınmıştır.

TARAF 1                                                                                                            TARAF 2 – BAYİ

MASTERCARE TÜRKİYE MÜMESSİLLİĞİ                                                          …………………………

SPORMERKEZİM                                                                                             …………………………

SPOR EĞİTİM DANIŞMANLIK                                                                          …………………………

H.EROL UĞUR                                                                                                 …………………………

Sayfanın üstüne git