Standing Cable Leg Adduction – W

Standing Cable Leg Adduction – W

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Gluteus Medius (Yan bacak kasları – Basen)

Kasların Görevi:
Bacakların yana ve dışa hareketini sağlarlar.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında yan bacak kasları çok önemli rol oynarlar.

Uygulama:
Özel bir kablolu çekme  istasyonunda, ayakta istasyona göre yan durularak, istasyona yakın olan ayak bileğine takılan  ağırlık aparatı , bacakla, makina yanından dışarıya doğru uzaklaştırırlarak, nefes verilerek çekilir ve  iç bacakların en gergin olduğu noktadan itibaren, nefes alınarak, iç bacak kaslarındaki gerginlik devam ettirilerek,  yine başlangıç durumuna dönülür, ara verilmeden diğer bacakla aynı sayıda tekrarlanır.

Sayfanın üstüne git