Standing Leg Abduction Machine – W

Standing Leg Abduction Machine – W

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Gluteus Medius, Abductor

Kasların Görevi:
Bacakların dışarıya doğru hareketini sağlarlar.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında bu kas gurupları aktif rol oynarlar.

Uygulama:
Ayakta Leg Abduction Makinasında bacağın dış ve orta kısmına dayandırılan özel dayama platformu, dış bacak (basen) kaslarının tamamen dışarıya yana doğru sıkıştırılması ile uygulanır. Bacak dışarıya doğru getirilirken nefes verilir, içeriye doğru gelinirken nefes alınır ve vücut dikliği hareket sonuna kadar korunur. Hareketin çok tekrarlı yapılması dış bacak  (basen) kaslarının çabuk form kazanmasını sağlar.

Sayfanın üstüne git