Standing Leg Adduction Machine – W

Standing Leg Adduction Machine – W

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Pectineus, Adductor Longus, Adductor Brevis, Sartorius, Gracilis.

Kasların Görevi:
Bacakların içe doğru hareketini sağlarlar.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında bu kas gurupları aktif rol oynarlar.

Uygulama:
Ayakta Leg Adduction Makinasında bacağın, iç – baldır kısmına dayandırılan özel dayama platformu, iç bacak kaslarının tamamen sıkıştırılması ile, yan ve yukarıdan başlanılarak, iç kısımdan itibaren vücuttan uzaklaştırılarak, dışarıya, yana doğru, uygulanır. Bacak, diğer tarafa doğru açılırken nefes verilir, içeriye, vücuda yakınlaşırken ise nefes alınır ve vücut dikliği hareket sonuna kadar korunarak, iç bacak kaslarında hiç gevşetilme olmadan devam edilir ve ara verilmeden diğer bacakla da aynı sayıda tekrarlanır. Hareketin çok tekrarlı yapılması iç bacak kaslarının çabuk form kazanmasını sağlar.

Sayfanın üstüne git