Butt – Ups

Butt – Ups

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Rectus Abdominis, Erector Spinae, Gluteus

Kasların Görevi:
Gövdenin hareketi için tüm  fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında hazırlayıcı ve form ve esneklik yükseltici olarak kullanılır.

Uygulama:
Yüz üstü pozisyonda, eller yere tamamen yerleştirilip, kollar omuz genişliği kadar bir aralıkla dirseklerden yere dayandırılarak,bacaklar gergin ve ayak burunları yerde kalacak şekilde geriye uzatılır. Bütün vücut ağırlığı kollarda ve ayak burunlarında olup, gövde kollar ve ayak burunlarından destek alınarak yerden yukarıda konumdadır. Bu durumda bacaklar gerginliğini korumak suretiyle kalçalar mümkün olduğu kadar yukarıya kaldırılır birkaç saniye tüm kalça kasları sıkıştırıldıktan sonra yavaş ve kontrollü olarak tekrar başlangıç noktasına gelinir ve harekete devam edilir. Dikkat edilmesi gereken husus; tüm hareket boyunca gövdenin kollar ve ayaklarla desteklenip, sabit tutulması ve  ayakların bitişik ve bacakların gergin olmasıdır.

Sayfanın üstüne git