Barbell Ab-Rollout

Barbell Ab-Rollout

Çalışma Videosu :
{mp4}/Bayan/Bayan-Abdominal/Barbell-Ab-Rollout-W{/mp4}

Çalışan Kaslar:
Rectus Abdominis, Erector Spinae, Gluteus

Kasların Görevi:
Gövdenin bükülme, doğrulma ve çeşitli yönlere hareketini sağlar, iç organları korur.

Spor Branşları:
Mide ve bel kasları  bütün spor branşlarında çok önemli rol oynarlar.

Uygulama:
Barbell, ayaklar birbirine bitişik ve parmak uçlarında durularak, avuç içleri vücuda dönük olarak omuz genişliği kadar bir tutuş açıklığı ile ayakta  ve vücut dik konumda tutulur. Bu konumda , dizler bükülmeden vücut öne eğilmek suretiyle yere koyulan Barbell’i yerde ileriye doğru yuvarlayarak ve aynı anda gövdeyi  de Barbell ile birlikte ve öne doğru  kaydırmak suretiyle mide ve bel kaslarının sıkıştırılması ile uygulanır.  Barbell, gövde yere paralel ve ayaklar yerde sabit kalmak şartıyla ileriye doğru nefes verilerek yürütülür, tekrar en son noktadan itibaren yine mide ve bel kasları tamamen kontrol altında tutularak yavaş ve kontrollü olarak başlangıç pozisyonuna yani Barbell’i yerde geriye doğru yuvarlayarak gelinir. Hareket sırasında tüm vücut gergin, ayak burunları yerde sabit ve kollar ile tutulan barbell de ileriye doğru hareket ettirilip, yine aynı noktaya geriye gelinebilecek şekilde hareket edilmelidir.

Sayfanın üstüne git