Cable Crunch

Cable Crunch
cable crunch w-1 copy-280 cable crunch w-2 copy-280

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Rectus Abdominis, External Oblique, Internal Oblique

Kasların Görevi:
Gövdenin öne ve arkaya hareketini düzenler, omurganın çalışma emniyetini sağlar

Spor Branşları:
Genelde her spor branşında güçlü bir mide, performansı çok olumlu yönde etkiler. Düzenli olarak çalıştırılması spor verimini arttırdığı gibi,vücudun estetik ve güzelliğini de arttırır.

Uygulama:
Yukarıda el kulpu olan bir makinanın tutma kulpları  veya kulpa takılı olan bir ip, iki el ile baş önünde kalmak üzere kavranır. Dizler yerde ve gövde başlangıç durumunda hafifçe öne eğiktir. Bu durumda, kontrollü ve yavaşça, öne, dizlerin istikametine doğru, gövde iyice bükülür ve bu bükülme esnasında nefes verilir. Hareket sadece mide kaslarının kuvveti ile ve ağırlıklar aşağı çekilmek suretiyle yapılır.Tekrar mide kaslarında tam sıkışma hissedildikten sonra yavaş ve kontrollü olarak nefes alınarak başlangıç durumuna  gövde düzelinceye kadar dönülür. Dikkat edilmesi gereken husus; baş parmaklar iç kısımda kalmalı ve kollar açık bırakılmayarak, beli fazla zorlamadan, kontrollü ve yavaş olarak hareket uygulanmalıdır.

Sayfanın üstüne git