Kneeling Cable Concentration Triceps Extension

Kneeling Cable  Concentration Triceps Extension

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar :
Dış ve orta Triceps

Kasların Görevi :
İtici fonksiyonları yaptırır, kolun hareketini sağlar.

Spor Branşları :
Güç ve itme fonksiyonlarına dayanan bütün spor branşlarında çok etkilidir.

Uygulama :
“Triceps Station” denilen özel makinede uygulanır. Ucunda ağırlık plakaları olan özel tutma kulpu, yere diz çökülerek ve tek diz yerde dayalı  ve serbest olan el belde sabit tutularak, bir el ile avuç içi yukarıya bakacak şekilde diz önünde ve dirsek yere dik konumda tutulup, nefes verilerek, dirsek tamamen düzelinceye kadar yere doğru çekilir ve bu noktada triceps kası tam gerdirilerek birkaç saniye beklenir sonra nefes alınarak başlangıç noktasına yavaş ve kontrollü olarak dönülür. Hareket sırasında dirsek yere dikliğini bozmayacak şekilde hep sabit kalır, sadece önkol hareketlidir.

Sayfanın üstüne git