Lying High Bench Barbell Curl

Lying High Bench Barbell Curl

Çalışma Videosu :


Çalışan Kaslar:
Brachioradialis, Biceps, Brachialis.

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Normalden daha yüksek bir bench üzerine, her iki bacak aşağıda ve yanlarda yere dayalı kalacak şekilde uzunlamasına  yüz üstü uzanılır. Baş,omuzlar ve kollar bench’in dışında fakat göğüsler bench’e dayalıdır. Bu durumda EZ-Barbell iki el arasında 20 santimlik bir açıklıkla ve avuç içleri yüze bakacak şekilde kavranır. Barbell bu konumda, dirsekler  boşta ve sıranın ucundan aşağıya doğru bırakılır, barbell bu noktadan itibaren yavaş ve kontrollü olarak ve bicepslerde maksimum bir kasılma sağlamak suretiylr nefes verilerek omuzlara doğru kaldırılır, tekrar nefes alınarak aşağıya, başlangıç durumuna indirilir ve yere değdirilmeden harekete devam edilir. Hareket esnasında dirsekler yere devamlı olarak dik konumda olmalıdır. Biceps kasının alt uçlarını şekillendiren ve onu yükselten bir egzersizdir. Hareket düz barbell veya dumbbell’lar ile de uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git