Vücut Geliştirmenin Sex’e Etkisi

Vücut Geliştirmenin Sex’e Etkisi

Tüm spor branşlarının özellikle Vücut Geliştirme Sporunun, sex’e etkisi tüm tıbbi ve sportif performans araştırma kurumlarının en başta incelediği konuların başında gelmektedir.

Aslında, bu konu, aynı zamanda tüm toplumun da öncelikle takip ettiği ve ilgi duyduğu konuların başında gelmektedir.

Bugün teknolojinin geldiği son aşaamada ve modern yaşamımızda, kesinlikle kabul edilen sonuç ise kesindir.

Tüm Sportif faaliyet, ve özellikle Vücut Geliştirme çalışmaları üzerinde ki
olumsuz yorumlar, yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde tamamen geçersiz kalmışlardır.

Konuya şu bakış açısı ile baktığımızda ;

1.Sex ve sex gücü, sporun dışında kişiden kişiye değişen bir niteliktir.
2.Yapılan araştırmalarda, iktidarsızlık sorununun en büyük sebebinin psikolojik nedenlerden kaynaklandığı ispatlanmıştır.

Bu açıdan bakıldığında, insan sağlığına faydalı olan sportif aktivitelerin sex’e zararı olacağını düşünmek hem mantıksızlık hem de bilimsel desteği olmayan bir durumdur. Bilakis, sportif aktivitelerin, vücut geliştirme ve fitness çalışmalarının, vücut organlarını kuvvetlendirerek, hormon faaliyetlerini olumlu yönde etkilemesi ve kişinin kendisine olan güveninin artması, psikolojik ve bedenî yetersizliklerden kaynaklanan iktidarsızlık vakalarında en etken tedavi yöntemlerinden biri olduğu birçok bilim adamı tarafından açıklanmıştır.

Bu konuda hem araştırmalarımız hem de spor eğitimciliği açısından, direk veya dolaylı olarak bize intikal eden 100 civarında iktidarsızlık sorunlarından 80 civarında vakanın, düzenli sportif aktiviteler ve vücut geliştirme çalışmaları ile düzeldiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu rakam ¾ seviyesinde olağanüstü bir oran teşkil etmektedir.

Bunun sebeplerini kısaca maddeler halinde şöyle açıklayabiliriz:

1.Sporla kişinin kazandığı kendine güven duygusu, estetik çekicilik ve vücut fonksiyonlarının düzeldiği hissi,

2.Dolaşım, hormon ve kas sistemindeki faydalı gelişme,

3.Dengeli beslenme ile iyi ve faydalı beslenme kültürünün sağlanması ve vücuttaki besin dengesinin etkileyici ve güçlendirirci faktörü,

4.Çalışmalardan sonra sinirlilik ve gerginliğin ortadan kalkması ve vücutta salgılanan endorfin hormonu ( Mutluluk hormonu ) seviyesinin artarak devreye girmesi,

5.Bilim adamlarınca yapılan klinik deneylerde, haftada üç gün normal dozda yapılan vücut geliştirme çalışmalarının erkekteki testesteron hormonu ( Erkeklik hormonu ) üretimini arttırması, ( Kadınlarda da kadın hormonlarını çalıştırdığı tespit edilmiştir. )

6.Tüm bu faktörlerin bir araya gelmesi ile birlikte, egzersizlerin vücutta yarattığı sıcaklık hissinin sex duyguları üzerinde olumlu etki sağlaması,

Ayrıca düzenli egzersizlerin şeker hastalığını önlemesi de bu konuda önemli bir husustur.

Seneler evvel bir çok görüşe göre sex faaliyetlerinin sporun düşmanı olduğu görüşü hakimdi. Yeni ilmî bulgular ve araştırma sonuçlarına göre, her şeyde olduğu gibi aşırılığın sex konusunda da zararlı olduğu, normal sex faaliyetlerinin ise beden ve ruh sağlığı bakımından faydalı ve gerekli olduğu saptanmıştır. Bu faaliyetten uzak kalmak bunalımlara, sıklık ise dejenerasyona sebep olabilmektedir.

Aynı şekilde kendi kendini tatmin denilen “ Mastürbasyon” da bir boşalma biçimidir. Ancak aşırı ölçüde olmasının da çeşitli mahzurları vardır. Vücuttan devamlı fosfor kaybına neden olacağı için, beyin hücreleri görevlerini tam olarak yapamayacaklarından, unutkanlık ve refleks bozuklukları meydana gelecektir. Ayrıca moral bozukluğu ile karşı cinsten uzaklaşma erken boşalma gibi sorunlar da yaratabilecektir.

Başta vücut geliştirme ve fitness çalışmaları olmak üzere, tüm sportif aktiviteler, kötü alışkanlıkların bırakılmasını ve herhangi bir konudaki aşırıya kaçmayı kontrol altına alabildiği için de ayrıca yararlar sağlamaktadır.

Bu nedenle programlı yaptığınız egzersizler :

1.Hayatı dolduran, yaşam zevki veren ve insanı daha sağlıklı ve mutlu eden faaliyetlerdir.

2.Çalışmalarda vücut enerji sarf ederek, yorulup deşarj olmakta, bu yorgunluk ve rahatlık hissi ile kendinizi kontrol daha kolay olmaktadır.

Bu açıklamalarımız sigara, içki vs.gibi tüm kötü alışkanlıkları da kapsamaktadır.

Evlilik hayatı ise cinsel yaşamı daha düzenli kılacağından sporcuya daha da yaralıdır. Kişiden kişiye değişen cinsel faaliyetlere kesin sınır ve ölçü koymak olanaksızdır. Ancak bilimsel tetkikler, normal sportif çalışmalar devamınca haftada 1-2 kez cinsel faaliyet ve boşalmayı normal görmektedir. Ancak iddialı çalışmalarda ve yarışma öncesi azaltılması daha uygun olabilmektedir.

Çalışma öncesinde yapılan cinsel faaliyetlerden yaklaşık 7-8 saatlik bir süre veya gece uykusunun geçmesi, çalışma sonrasında ise 3-4 saatlik bir aranın olması, antrenmanın daha sağlıklı ve verimli olması açısından gereklidir.

Bu nedenle sporcuların kendilerini kontrol altında tutarak seviyelerini ayarlamaları, gereksiz endişelerle, aşırıya kaçmamak şartıyla sex’den uzak kalmamaları, beden ve ruh sağlıkları açısından çok gerekli ve önemlidir.

Bu arada şunu da belirtmekte yarar vardır:

Çok aşırı, ağır ve uzun süreli spor faaliyetleri ile vücudun kaybettiği rezervleri tamamlayamayacak aşırı diyetler, bu defa vücutta bunların devamıyla sınırlı geçici ters etki yapmaktadır.

Özellikle yaz gelirken, yoğun iş hayatı ve stresle birlikte, bir an evvel zayıflamak için yapılan sağlıksız diyet ve her gün aerobik ve fitness arasında koşuşturarak yapılan uzun süreli çalışmalar, hormon dengesini bozmakta, vücutta süt asidi ( Lâktik asit ) biriktirerek sinirlilik yapmakta ve aşırı yorgunlukla, geçici cinsel isteksizliğe neden olmaktadır.

Sayfanın üstüne git