VÜCUT GELİŞTİRMENİN KALBE ETKİSİ

VÜCUT GELİŞTİRMENİN KALBE ETKİSİ

vücut geliştirme çalışmaları kalbi çok olumlu etkiler ve kuvvetlendirir.


VÜCUT GELİŞTİRME – FITNESS VE SPORTİF AKTİVİTELERİN KALBE ETKİSİ

Kalbimiz normal kaslarımız yapısındadır, ancak istem dışı hareket eeder, Yapılan vücut geliştirme çalşmaları, kalbi güçlendirerek, temel sistemlere fonksiyonlarını görebilmeleri için kan gönderme işini görür. Yaptığımız vücut geliştirme çalışmaları onu çok olumlu olarak etkiler ve gadeta güçlü bir pompa haline getirir.

Kalp açısından tüm sportif faaliyetler kalbe tesir eder ve daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Normal insan kalbi 250-300 gram kadardır. Düzenli spor yapanlarda ise bu 450-500 grama kadar yükselebilmektedir.

Bu büyüme yapılan aktiviteye bir reaksiyon neticesi meydana gelen kuvvetli ve sağlıklı bir büyümedir.

Bu büyüme sonucunda ;

1.Kalp odacıklarının da hacmı büyüyeceğinden, kalbin içine aldığı ve organizmaya pompaladığı kan miktarı da artar.

2.Büyüme neticesinde kalp kaslarındaki gelişme ve kuvvetlenme, pompalanan kanın daha güçlü yayılmasını sağlar.

3.Sporcularda kalp istirahat halinde daha ekonomik çalışır.

4.Kalp kaslarındaki tüm  damarlar, düzenli egzersizle genişler, daha rahat ve volümü yüksek bir kan sirkülasyonu sağlar, tıkalı damaarların bile açılmasına yardımcı olur  ve dokulara daha çok oksijen taşınmasını saağlar.

Çalışmalarla kalbe kazandırılan bu avantajlar sayesinde kalp büro kalbi olmaktan çıkarak kuvvetlenir ve yüklenmelerde zorlanmadan çalışır.

Dünyanın ünlü kalp araştırma merkezlerinde yapılan araştırmalardan elde edilen ilginç sonuçlar vardır. Örneğin, bir insan ömründe kalp 7,5 milyar kere atabilecek bir yapıda yaratılmıştır. Bu rakam eğer dakikadaki normal atım sayısına göre hesaplanırsa, bir insanın biyolojik ömrü 100-110 yıllık bir zamana yayılmaktadır.

İşte sporun faydalarında en önemli husus burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü düzenli spor kalbin güçlenerek daha ekonomik ve verimli çalışmasını sağladığından, insan ömrü de o derecede olumlu yönde etkilenmektedir.

Spor yapmayan bir kişiyi göz önüne getirdiğinizde, sportif aktivitenin o kişiyi nefes nefese getirdiğini izlersiniz. Bu durum kalbin çalışma anında aktif dokulara, bu dokuların ihtiyacı olan kan miktarını temin edebilmek için daha hızlı çalışarak kan pompalamasından kaynaklanmaktadır.

Bu da atım sayısının artmasıyla sağlanmaktadır. Fakat düzenli spor yaparak kalbini güçlendirmiş olan kişi de bu olay daha farklı cereyan eder.

Egzersizle güçlendirilmiş ve ekonomik çalışma evresine girmiş olan kalp, aynı şekilde yapılan sportif aktivite için dokulara gerekli kan miktarını, daha az çarpmak suretiyle pompalamakta ve atım sayısı itibariyle daha ekonomik bir çalışma ortamına girmektedir.

Kalp kasları güçlenmiş olduğu için, kalbin bir defalık sıkma faaliyeti ile daha fazla kan pompalanmaktadır. Bu durum ise kalbin tıbben daha uzun ömürlü olmasını gerçekleştirmektedir.

Bir başka açıdan ise, bir kısım spor hekimi, sportif aktivitelerin, vücut geliştirme ve fitness çalışmalarının kalbi hiç çalıştırmadığını iddia etmektedirler. Bu görüşlere göre kalp zarar görmemenin dışında, yarar da görmemektedir.

Halbuki bu yanlış bir görüştür. Son yıllarda hem tıbbî hem de sportif araştırma, geliştirme ve sistemlerle de kuvvetlendirildiği gibi, bu tür sportif egzersizlerin iç organları çalıştırması ile beraber, kas yapısını, kuvvet ve gelişmeyi de sağladığı ispat edilmiştir.

Örneğin çalışma sistemlerinde de gördüğümüz gibi çalışmalarda geliştirilen sistemler, dinlenme sürelerinin azaltılması, çift , üçlü veya dev setler ve istasyon sistemleri, kalp ve damar sistemleri üzerinde son derece olumlu etkiler yapıp, kalbi ve atım sayılarını uzun süre etkilemek ( Kardio vasküler ) suretiyle verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadırlar.

Konuya bir başka açıdan bakarsak; her spor branşı vücudu genelde kendi yönünden etkilemektedir. Örneğin atletizm tüm kasları genel olarak çalıştırmakla beraber, daha ziyade iç organları etkilemektedir.

Vücut geliştirme, fitness ve ağırlıklı çalışmalar tabiatıyla iç organları çalıştırdığı gibi, kas yapısını, eklem yerlerini, kuvvet ve gelişmeyi sağlamak suretiyle olumlu yönde etkiler. Bu itibarla, atletizm ve vücut geliştirme bir elmanın iki yarısı misalî temel sporlardır.

Ancak vücut geliştirme ve fitness yapanların da koşu, cimnastik, vs.gibi aerobik karakterde nefes açıcı ve iç organları çalıştırırcı aktiviteleri de ihmal etmemeleri gereklidir.

Sayfanın üstüne git