Standing Military Press

Standing Military Press
   

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Anterior Deltoid,  Triceps,Trapezius, Pectoralis, Serratus Magnus, Coracobrachialis.

Kasların Görevi:
Omuz eklemlerinin ve kolların hareketini sağlar, kaldırma aktivitelerini yaptırır.

Spor Branşları:
Bütün güç ve mücadele sporlarında etkilidir.

Uygulama:
Ayaklar omuz genişliği kadar açıklıkla durulur. Barbell iki el ile avuç içleri vücut yönüne doğru bakacak şekilde normal tutuşla sıkıca kavranır ve ilk aşamada omuz hizasına getirilir. Barbell’in tutuş açıklığı omuzlardan biraz daha geniştir. Omuz hizasından itibaren nefes verilerek yukarıya baş üzerine kadar dirsekler düzelinceye kadar nefes verilerek kaldırılır ve nefes alınarak tekrar başlangıç pozisyonuna indirilir.
 
 
 

 
  

Sayfanın üstüne git