Cable Reverse Preacher Curl

Cable Reverse Preacher Curl

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Kolların dirseklerden itibaren dayandırıldığı yaklaşık 45° eğimde olan ve Preacher Bench denilen sıranın, bir çekme istasyonunda kullanılması ile uygulanır. İstasyonun en alt kısmında bulunan ve ağırlık plakaları takılı olan  kısa bar, koltukaltları platforma tamamen dayalı ve kollar tamamen düz olmak üzere ve avuç içleri yere bakacak şekilde, omuz genişliği kadar bir açıklıkla aşağıda kavranır.  Bu durumda tutulan çekme barı, kontrollü, yavaşça ve önkollar omuzlara yaklaşıncaya kadar nefes verilerek, önkol ve biceps kaslarında tam kasılma hissedilerek çekilir ve devam edilir. Bu hareket önkolları ve  biceps kaslarının  alt uçlarını çalıştırır ve yükseklik kazandırır.

Sayfanın üstüne git