Barbell Lunge – W

Barbell Lunge – W

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Erector Spinae, Gluteus Maximus ve Medius, Biceps Femoris, Quadriceps, Adductor, Calves

Kasların Görevi:
Bacakların bütün hareketlerini yaptırırlar.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında bacak kaslarının önemi çok büyüktür.

Uygulama:
Barbell omuzların arka kısmına gelecek şekilde sırta alınır. Normal duruş pozisyonunda bir bacak bir adım mesafesinde öne atılır, diğer bacak parmak uçları yerde  kalacak şekilde sabittir. Öne atılan bacak kaslarının gücü ile tekrar başlangıç durumuna dönülür ve aynı hareket diğer bacakla tekrarlanır. Dikkat edilecek husus; Bacaklar sıra ile öne atıldığında nefes almak, geriye gidilirken nefes vermek ve vücudun dikliğini hareket sonuna kadar korumaktır. Öne adım atma safhasında dizin ayak parmaklarını geçmemesine dikkat edilmeli, hareket her iki bacakla ara verilmeden eşit olarak tekrarlanmalıdır.

Sayfanın üstüne git