Adductor Machine – W

Adductor Machine – W

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Pectineus, Adductor Longus, Adductor Brevis, Sartorius, Gracilis.

Kasların Görevi:
Bacakların içe doğru hareketini sağlarlar.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında bu kas gurupları aktif rol oynarlar.

Uygulama:
Adductor Machine denilen özel makinede  yanlarda açık duran bacakların, özel donanımlı sistemle içeriye doğru birbirlerine, iç bacak kaslarının iyice sıkıştırılarak birleştirilmesi ile uygulanır. Oturma kısmına  oturulup sırt döşemeye dayanılarak, her iki bacak yanlardan içeriye doğru, nefes verilerek iç bacak kasları sıkıştıılıarak kapatılır ve nefes alınarak tekrar yanlara başlangıç konumuna dönülür. Hareketin çok tekrarlı yapılması iç bacak kaslarının çabuk form kazanmasını sağlar.

Sayfanın üstüne git