Standing Barbell Curl – W

Standing Barbell Curl – W

Çlışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Biceps hareketleri içinde en iyi geliştiren bir harekettir.Barbell, ayakta normal duruş pozisyonunda, ayak açıklığı omuz genişliğinde tutularak,avuç içleri yukarıya bakacak şekilde iki el ile omuz genişliği kadar  açıklıkla kavranır. Dirsekler vücut yanında ve sabittir. Bu konumda Barbell, nefes verilerek, dirsekler öne veya arkaya kaçmadan omuzlara doğru biceps kasında tam kasılma olana dek yavaş ve kontrollü olarak kaldırılır. Sonra, tekrar yavaş ve kontrollü olarak nefes alınarak başlangıç pozisyonuna indirilir.
Hareket esnasında kollar,omuzlar ve elleriniz aynı hizadadır ve gövde öne ve arkaya fazla hareket ettirilmez.

Sayfanın üstüne git