Stranding Cable Abduction

Stranding Cable Abduction
 

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Gluteus Medius ( Yan bacak kasları – Basen )

Kasların Görevi:
Bacakların yana ve dışa hareketini sağlarlar.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında yan bacak kasları çok önemli rol oynarlar.

Uygulama:
Özel bir kablolu çekme  istasyonunda, ayakta istasyona göre yan durularak ayak bileğine takılan  ağırlık aparatı bacakla içerden dişarıya – yana doğru çekilmek suretiyle  uygulanır.  Bilekte ağırlık aparatı takılı olan bacak, dış bacak kasları (Abductor) sıkıştırılmak suretiyle makineye yakın konumdan, basenlerde gerginlik hissedilerek, kontrollü ve nefes verilmek suretiyle mümkün olduğu kadar yana çekilir ve nefes alınarak yine başlangıç durumuna dönülür.

Sayfanın üstüne git