Leg Extension

Leg Extension

Çalışma Videosu :


Çalışan kaslar:
Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis

Kasların Görevi:
Bacakların öne doğru extension (germe) aktivitesini yaptırır.

Spor Branşları:
Başta basketbol,voleybol ve atletizm olmak üzere, bacak aktivitelerinin harekete iştirak ettiği bütün spor branşları. Bacak ve dizlerinde sorun olanlar için iyi bir rehabilitasyon egzersizidir.

Uygulama:
Leg Extension adı verilen özel makinede uygulanır. Oturma platformuna, vücut arka döşemeye sıkıca yaslanarak, yanlardaki el tutamaklarından iki el ile tutularak oturulur. Ayaklar, makinenin ön kısmında bulunan özel cihazın alt kısmına, ayak burunları yukarıya bakacak şekilde yerleştirilir. Vücut dikliğini koruyarak, nefes vermek suretiyle, bacaklar düzelinceye ve üst bacak kaslarında tam bir gerilme hissedinceye kadar, ağırlık plakaları yukarıya doğru kaldırılır. Dizler tamamen kitlenince birkaç saniye bu pozisyonda beklenir ve sonra nefes vermek suretiyle, başlangıç durumuna yavaşça gelinir. Dikkat edilmesi gereken husus; hareketin hızlı ve darbeli yapılmaması ve gövdenin  sabit tutulmasıdır.

Sayfanın üstüne git