Hack Squat Machine

Hack Squat Machine
hack-squat-new-a

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Rectus Femoris, Biceps Femoris, Gluteus Maximus.

Kasların Görevi:
Gövdenin bütün hareketini yaptırır, iskelet sistemini ayakta tutar.

Spor Branşları:
Bacak kasları, bütün spor branşlarında çok aktif durumda olan kaslardır.

Uygulama:
Bu hareket, özel olarak geliştirilmiş ve Hack Squat adı verilen bir makinede uygulanır. Omuzların yerleştirildiği özel donanımlar ve ayakların 35-45 derecelik açı yaptığı platform, çalışmak için gerekli özelliklerdir. Omuzlar ilgili yerlere yerleştirilir. Ayak mesafesi omuz genişliği kadardır. Bu durumda omuzlarda hissedilen ağırlıkla, başlangıç durumundan itibaren nefes alınarak, kalça yerle 90 derecelik bir açı yapıncaya kadar çömelme hareketi yapılır ve bacak kaslarındaki kontrol ve kasılma bütün hareket boyunca devam ettirilir. Dikkat edilmesi gereken husus; hareketi yavaş ve kontrollü ve bele fazla yük bindirmeden, dik konumda uygulamaktır. Hareket sırasında ayaklar arasındaki mesafe ve ayak parmaklarının içe ve dışa dönük oluşu, farklı kas guruplarını çalıştırır. Buna göre; ayaklar kapalı olursa, dış ve üst kaslar. ayaklar açık ve parmaklar dışa dönük olursa iç bacak kasları daha çok etkilenir.

Sayfanın üstüne git