Goodmorning

Goodmorning

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Rotatör, Intertransversari, Erector Spinae, Multifidus, Interspinalis, Gluteus Maximus, Semimembranosus, Semitendinosus, Biceps Femoris

Kasların Görevi:
Gövdenin öne ve arkaya hareket yapmasını sağlar ve omurgayı korur.

Spor Branşları:
Arka bel kasları vücudun ayakta kalabilmesi ve omurganın dikliğini koruduğu için sadece spor branşları için değil, her zaman çok önemlidirler.

Uygulama:
Omuzların arkasına ve boynun en alt noktasına gelecek şekilde bir bar alınır ve sıkıca her iki ucundan kavranır. Bacak açıklığı omuz genişliği kadar olacak şekilde durulur. Gövde, dik konumda yavaş ve kontrollü olarak,  yere pararlel konuma gelinceye dek, omurgaya zarar verilmeyecek süratte öne doğru bükülür ve nefes alınarak tekrar başlangıç durumuna dönülür.
Dikkat edilmesi gereken husus; bacakların bükülmeyerek  gergin olması ve vücudun yere paralel duruma getirilerek uygulanmasıdır. Hareket dizler hafifçe kırık olarak da uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git