Lowerback Machine

Lowerback Machine

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Iliocostalis Lumbalis, Thoracsalis, Longissimus Thoracsalis, Spinalis Thoracsalis, Longissimus Cervicalis

Kasların Görevi:
Eğilme ve doğrulma hareketlerini yaptırır, omurganın hareket esnasında emniyetli çalışmasını sağlar.

Spor Branşları:
Bel ve omurgayı koruyan çok önemli kas gurupları olduğundan hem spor branşları hem de normal aktiviteler için çok önemlidir.

Uygulama:
Bu hareket için özel olarak geliştirilmiş “Lower Back” denilen özel bir makinada uygulanır. Oturma kısmına dayanan sırt ile geriye doğru hareket yapılarak yavaş ve sırt kaslarını kontrollü olarak çalıştırmak suretiyle uygulanır ve tekrara öne eğilerek harekete devam edilir. Sırtın ağırlıklı çalışmasını sağlayan ağırlık plakaları özel bir donanımla makinanın yanına yerleştirilmiştir.

Sayfanın üstüne git