Wrist Roller

Wrist Roller

Çalışma Videosu :


Çalışan kaslar:
Brachioradialis, Extensor ve Flexor radialis longus-brevis, Palmaris longus, Extensor carpi ulnaris, Extensor pollicis brevis, Abductor pollicis longus.

Kasların Görevi:
Tutma, germe ve sıkma aktivitelerini yaptırır.

Spor Branşları:
Tutma, germe ve sıkma aktivitelerinin önemli olduğu bütün spor branşlarında.

Uygulama:
Ortasından ip sarılmış ve ucunda ağırlık olan basit bir cihazla uygulanır. Ayakta normal duruş pozisyonunda, kollar yere paralel ve dirsekler tamamen düz  olarak İki elle kısa barın her iki ucundan tutulur . Bu durumda kolların yere paralelliği hiç bozulmadan, bar ellerin arasında döndürülerek ipin bara tamamen sarılması ve ağırlığın yukarıya çıkarılması sağlanır. Yukarıya çıkan ağırlık, yine barın bu defa ters tarafa döndürülmesiyle aşağıya yavaş ve kontrollü olarak indirilir ve hareket önkol kaslarında tam bir yanma hissedilinceye kadar tekrar edilir. Dikkat edilmesi gereken husus; hareketin devamı sırasında kolların hep gergin ve yere paralel durumda kalmasıdır.

Sayfanın üstüne git