Standing Barbell Reverse Curl

Standing Barbell Reverse Curl

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Brachioradialis, Biceps, Brachialis.

Kasların Görevi:
En çok çalışan Brachioradialis kası, ön kolun en büyük kası olup, kaldırma ve germe aktivitelerinde çok önemli rol oynar.

Spor Branşları:
Önkol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.

Uygulama:
Barbell, ayakta normal duruş pozisyonunda, iki el ile avuç içleri yere bakacak şekilde ve omuz genişliğinde tutulur. Dirsekler, vücut yanında sabittir. Bu durumda Barbell, nefes verilerek omuz yönüne doğru, öne ve arkaya eğilmeden sadece ön kolların gücü ile kaldırılır. Tekrar nefes alınarak kontrollü ve yavaşça aşağıya indirilir. Dikkat edilecek husus, dirseklerin hareketin devamı süresince vücuda dayalı olması ve Barbell’in kontrollü ve önkol kaslarında tam bir gerginlik oluncaya ve yere paralel durumu biraz geçene kadar kaldırılmasıdır.

Sayfanın üstüne git