Seated Barbell Wrist Curl On The Bench

Seated Barbell Wrist Curl On The Bench

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Brachioradialis, Extensor carpi radialis longus, Extensor carpi radialis brevis, Flexor carpi radialis, Palmaris longus, Extensor digitorum commonis, Abductor policis longus, Extensor policis brevis.

Kasların Görevi:
Tutma, çekme ve kavrama aktivitelerini yaptırır.

Spor Branşları:
Önkol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.

Uygulama:
Bir bench’in  kenarına oturulur, avuç içleri yukarıya bakacak şekilde, dirsekler, kollar bacakların ve bilekler de, dizlerin üzerine tespit edilir. Fakat bilekler dizlerin dışında boştadır. Bu durumda Barbell iki el ile sıkıca kavranarak,  eller  bileklerden aşağı ve yukarıya  doğru bükülmek suretiyle yavaş ve kontrollü olarak dairesel hareket ettirilerek uygulanır. Dikkat edilecek husus; hareketin  sadece bileklerin gücüyle ve dirsekleri ve kolları aynı konumda bacakların üzerinden hiç ayırmadan ve hiç kaldırmadan  yapılmasıdır.
.

Sayfanın üstüne git