Radial – Ulnar Flexion

Radial – Ulnar Flexion

Çalışma Videosu :


Çalışan Kaslar:
Extensor carpi radialis longus ve brevis, Flexor carpi ulnaris, Flexor carpi radialis, Extensor carpi ulnaris

Kasların Görevi:
Tutma, germe ve sıkma aktivitelerini yaptırır.

Spor Branşları:
Tutma, germe ve sıkma aktivitelerinin önemli olduğu bütün spor branşlarında.

Uygulama:
Tek tarafında ağırlık plakaları olan Dumbell barı, ayakta normal duruş pozisyonunda tek el ile kavranır. Bu durumda ağırlık, kol ve dirsek sabit kalmak koşuluyla, elin bilekten öne ve arkaya yavaşça hareket ettirilmesi ile uygulanır. Hareket öne doğru yapılırsa “Radial Flexion”, arkaya doğru yapılırsa “Ulnar Flexion “ ismini alır.

Sayfanın üstüne git