Pronation – Supination

Pronation – Supination

Çalışma Videosu :


Çalışan Kaslar:
Biceps Brachi, Extensor carpi radialis longus, Brachioradialis, Pronator teres, Flexor carpi radialis, Pronator xuadratus, Supinator, Abductor pollicus longus, Extensor pollicus longus.

Kasların Görevi:
Tutma, germe ve sıkma aktivitelerini yaptırır.

Spor Branşları:
Tutma, germe ve sıkma aktivitelerinin önemli olduğu bütün spor branşlarında.

Uygulama:
Tek tarafında ağırlık plakaları olan Dumbbell barı, dizler yerde, dirsek bir bench’in üzerine tespit edilmek suretiyle sıkıca kavranır. Bilek, bench’in kenarında ve el dışarıdadır. Bu durumda ağırlığın, kol ve dirsek bech’in üzerinde dayalı ve sabit kalmak koşuluyla, bileğin her iki tarafa ve yavaşça hareket ettirilmesi ile uygulanır.

Sayfanın üstüne git