Triceps Pushdown

Triceps Pushdown

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar :
Dış, orta ve iç Triceps, Brachioradialis.

Kasların Görevi :
Kolun hareketini sağlar, itici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları :
Güç ve mücadele sporlarında çok etilidir.

Uygulama :
“Triceps Station” adı verilen özel bir istasyonda uygulanır. İstasyonda alt ucunda ağırlık plakaları olan özel bir bar, iki el arasında yaklaşık 25 cm.lik bir mesafe ile ve avuç içleri yere bakacak şekilde bel yakınında vücudun yanında tutulur. Bu konumda aşağıya doğru, dirsekler düzelinceye kadar nefes verilerek ve triceps kaslarında tam bir kasılma hissedilerek itilir, tekrar yukarıya nefes alınarak dönülür. Dikkat edilecek husus; hareket esnasında, dirseklerin vücut yanında  sabit kalarak öne ve arkaya gitmemesidir. Triceps kasının dış kısımları için daha çok etkilidir.

Sayfanın üstüne git