Standing One-Arm Dumbbell Triceps Extension

Standing One-Arm Dumbbell Triceps Extension

Çalışma Videosu :
{mp4}/Bay/Bay_TRICEPS/Standing-One-Arm-Dumbbell-Triceps-Extension{/mp4}

Çalışan  Kaslar:
İç ve orta Triceps

Kasların Görevi:
Bütün içe ve dışa germe,hareketlerini yaptırır.

Spor Branşları:
Kol gücünün önemli olduğu bütün mücadele ve güç sporlarında çok önemlidir.

Uygulama:
Ayakta durularak tek el ile baş arkasında, dirsek bükülerek  kavranan dumbell, dirsek ve kol başa dayalı ve paralel kalacak şekilde sabitleştirilir. Bu noktadan itibaren Dumbbell,  nefes verilerek, dirsek hiç öne ve yana kaçmadan, başa paraleleliğini koruyarak tamamen düzelinceye kadar ve triceps kasında tam kasılma sağlanarak yukarıya kaldırılır ve nefes alınarak, kontrollü bir şekilde indirilir. Aynı şekilde diğer kol ile tekrarlanır. Bu hareket iki kolla ağır tek Dumbbell’la veya Barbell’le de uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git