Push Up On The Floor

Push Up On The Floor

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Trapezius, Deltoid, Pectoralis Majör, Pectoralis Minör, Coracobrachialis, Triceps, Serratus Magnus.

Kasların Görevi:
İtici ve kaldırıcı fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında hazırlayıcı ve kondisyon yükseltici olarak kullanılır.

Uygulama:
Sporcular arasında “Şnav” olarak adlandırılır. Eller omuz genişliği kadar bir aralıkla yere dayanır. Bacaklar ayak burunları yerde kalacak şekilde geriye uzatılır. Ayak burunları yerde sabit ve bacaklar birbirine pararlel konumda bütün vücut ağırlığı kollardadır. Bu durumda nefes alınarak gövde, yere doğru indirilir ve nefes verilerek kollar ve dirsekler tamamen düzelinceye kadar tekrar göğüs ve triceps kaslarında tam bir kasılma hissedilerek yukarıya itilir, fakat gövde yere yapıştırılmaz. Dikkat edilmesi gereken husus; ayakların bitişik ve bacakların gergin olmasıdır. Birçok kas gurubunu aynı anda çalıştırdığı için, çok iyi bir hazırlayıcı ve ısıtıcı olarak oldukça fazla kullanılan bir harekettir. Hareket sırta bir ağırlık plakası yerleştirilerek dizlerin üzerinde veya bir partnerin elleri ile baskı yapılması ile de uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git