Lying Cable Curl

Lying Cable Curl

Çalışma Videosu:


Çalışan Kaslar:
Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Supinator

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Bir telli çekme istasyonunun önünde yere sırtüstü uzanılır ve telin ucunda takılı bulunan düz bar her iki el ile avuç içleri yukarıya bakacak şekilde kollar düz ve dirsekler karna yakın durumda omuz genişliği kadar bir açıklıkla kavranır. Bu konumdan itibaren sıkıca kavranan bar, yavaş ve kontrollü olarak ve  nefes verilerek  omuz istikametine doğru, biceps kaslarında tam bir kasılma sağlanarak çekilir. Nefes alınarak tekrar kollar düzelinceye kadar bacakların üstüne hafifçe temas edecek şekilde yavaşça indirilir. Hareket esnasında dirsekler hep vücudun üstünde sabit kalır.

Sayfanın üstüne git