Close Grip Barbell Curl

Close Grip Barbell Curl

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Barbell, ayakta normal duruş pozisyonunda, avuç içleri yukarıya bakacak şekilde iki el ile, dar tutuş ile yani yaklaşık 30 cm.lik bir açıklıkla kavranır. Dirsekler vücut yanında ve sabittir. Bu konumda, nefes verilerek, dirsekler öne veya arkaya kaçmadan omuzlara doğru tam kasılma hissedilerek kaldırılır. Sonra, yavaş ve kontrollü olarak nefes alınarak başlangıç pozisyonuna indirilir. Hareket Biceps kaslarının dış kısımlarını etkiler.Hareket esnasında gövde öne veya arkaya hareket ettirilmemelidir. Hareket normal veya geniş tutuş açıklığı ile de uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git