Two Arm Dumbbell Preacher Curl

Two Arm Dumbbell Preacher Curl

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Kolların dirseklerden itibaren dayandırıldığı yaklaşık 45° eğimde olan bir platformda her iki ele avuç içleri yukarıya bakacak şekilde alınan Dumbell’larla uygulanır. Koltukaltları platformun kenarına dayandırılır ve  kollar da döşemeye iyice intibak etmiş durumda ve gergin olarak aşağıya uzatılmış durumdadır. Bu durumda Dumbbell’lar kontrollü, yavaşça ve biceps kaslarında tam bir kasılma sağlanıp, nefes verilerek omuzlara yaklaşana kadar kaldırılır. Tekrar nefes alınmak suretiyle aşağıya, başlangıç pozisyonuna doğru ve kollar tamamen düzelinceye kadar indirilir. Bu hareket biceps kaslarının bilhassa alt uçlarını çalıştırır ve yükseklik kazandırır. Dumbbell’lı çalışmalar daha ziyade yarışma hazırlık dönemlerinde, çok tekrarlı setler yapılarak, daha çok şekil kazanmak için tercih edilir. Hareket Barbell, EZ Bar veya tek kol ile de uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git