Reverse Plate Curl

Reverse Plate Curl

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Brachioradialis, Biceps, Brachialis.

Kasların Görevi:
En çok çalışan Brachioradialis kası, ön kolun en büyük kası olup, kaldırma ve germe aktivitelerinde çok önemli rol oynar.

Spor Branşları:
Önkol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.

Uygulama:
Ayakta normal duruş pozisyonunda, iki el ile avuç içleri yere bakacak şekilde vücut önünde ve bacakların üstüne gelecek şekilde aşağıda tutulan ağırlık plakası, dirsekler vücut yanında sabit kalmak suretiyle nefes verilerek omuz yönüne doğru, öne ve arkaya eğilmeden, sadece ön kolların gücü ile kaldırılır. Bu noktadan itibaren tekrar nefes alınarak kontrollü ve yavaşça aşağıya doğru bacakların üst kısmına yaklaşatırılarak indirilir. Bu hareket önkolları kuvvetlendirdiği gibi, biceps kaslarının da alt kısımlarını şekillendirir ve  ellerin tutma gücünü arttırır.

Sayfanın üstüne git