Reverse Grip Pull – Up

Reverse Grip Pull – Up

Çalışma Videosu :


Çalışan Kaslar:
Biceps, Brachioradialis, Latissimus Dorsi, Serratus Magnus.

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Barfiks istasyonunun barı, avuç içleri vücuda dönük olacak şekilde iki el ile omuz genişliğinden daha az bir aralıkla tutulur. Vücut boşluğa bırakılır. Bu durumda, vücut, nefes verilerek çene veya göğüs barseviyesine gelinceye kadar yukarıya çekilir ve bu noktadan itibaren nefes alınarak yavaşça  aşağıya, kol kaslarında tam bir kasılma hissedilerek başlangıç durumuna dönülür.  Hareket esnasında tüm vücut sabit kalmalı ve sallanmamalıdır.Bu hareket bele ağırlık asmak suretiyle veya özel geliştirilmiş CHIN-DIPS makinesinde de uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git