Seated Flat Bench Leg Pull – In

Seated Flat Bench Leg Pull – In

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Rectus Abdominis, Iliacus,Psoas,Pectineus, Rectus Femoris, Gluteus

Kasların Görevi:
Gövdenin eğilme ve bükülme hareketlerini düzenler,omurgayı hareket sırasında korur.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında ve vücudun genel atletik görünüşünde çok önemli rol oynarlar.

Uygulama:
Düz bir sıra kenarına oturarak, eller kalça altında olmak üzere sıranın  kenarları sıkıca kavranır. Vücut hafifçe arkaya doğru eğik konumda bacaklar dışarıda ve ileriye uzatılmış durumdadır. Bu durumda dizler nefes verilerek göğse doğru kontrollü ve yavaşça çekilir, nefes alınarak en alt pozisyona gelinceye kadar bacaklar aşağı indirilir. Dikkat edilmesi gereken husus; çok süratli hareket etmemek ve ayakları yere değdirmeden devam etmektir. Hem mide hem de karın kasları için çok etkili bir harekettir.

Sayfanın üstüne git