Knee Hip Raise On Parallel Bar

Knee Hip Raise On Parallel Bar

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Rectus Abdominis, Iliopsoas, Rectus Femoris, External Oblique, Pectineus

Kasların Görevi:
Mide ve karın kasları, gövdenin bütün eğilme ve bükülme hareketlerini yapmasını sağlar ve omurgayı korur.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında çok önemli yeri vardır. Genel görünüş ve form için mutlaka çalıştırılmalıdır.

Uygulama Şekli:
Bu hareket için geliştirilmiş özel bir cihaz  üzerinde dirsekler ve sırtın tamamı dayama kısımlarına dayandırılarak, vücut sallanmayacak şekilde, aşağıya bırakılır. Bacaklar birbirine bitişik ve sırt tamamen sırt dayama platformuna dayalı olarak,  bacaklar, dizler kırılarak, nefes verilmek suretiyle, göğüs yönüne  doğru ve mümkün olduğu kadar yukarı, kontrollü ve yavaş olarak kaldırılır. Nefes alınarak yine kontrollü ve yavaşça  başlangıç durumuna dönülür.  Burada dikkat edilecek husus; vücudun tamamen sabit kalmasını sağlamak, ani ve çabuk hareket yapmamaktır. Alt karın kasları için çok etkili bir harekettir.

Sayfanın üstüne git