Jack Knife Sit – Up

Jack Knife Sit – Up

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar :
Rectus Abdominis, External Obliques, Serratus Anterior

Kasların Görevi :
Gövdenin hareketini ve değişik yönlere doğru aktivite yapabilmesini sağlar.

Spor Branşları :
 Bel ve mide kasları tüm spor branşları için çok önemlidir.

Uygulama :
Yere, sırtüstü uzanın kollarınızı başınızın arkasında ileriye doğru, birbirine paralel konumda, bacaklarınızı ise tam gergin olarak yere uzatın. Bu konumda bacaklarınızı  kırmadan mümkün olduğu yukarı kaldırmaya çalışırken aynı anda gövdenizi de kaldırarak bacaklaınıza doğru yaklaştırın ve başlangıç pozisyonuna, kontrollü ve yavaşça inerek tekrar harekete devam edin. Bacaklar gergin ve kollar başın arkasında kalmak üzere kontrollü ve yavaşça uygulayın.

Sayfanın üstüne git