Hanging Knee Raise To The Side

Hanging Knee Raise To The Side

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar :
Rectus Abdominis, Iliopsoas, Rectus Femoris, External Oblique, Pectineus

Kasların Görevi:
Mide ve karın kasları, gövdenin bütün eğilme ve bükülme hareketlerini yapmasını sağlar ve omurgayı korur.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında çok önemli yeri vardır. Genel görünüş ve form için mutlaka çalıştırılmalıdır.

Uygulama Şekli:
Barfiksin barından iki elle avuç içleri karşıya bakacak şekilde tutularak vücut sabitleştirilerek aşağıya bırakılır ve ayaklar birbirine çapraz olarak kenetlenir. Bacaklar, nefes verilerek, gövde yanına doğru kontrollü ve yavaş bir süratle dizler bükülerek kaldırılır. Nefes alınarak kontrollü ve yavaşça başlangıç durumuna dönülür.  Sonra diğer taraf için aynı sayıda tekrar yapılır. Burada dikkat edilecek husus; vücudun ileri geri sallanmasını önlemek, ani ve çabuk hareket yapmamaktır. Bel yanları ve alt karın kasları için çok etkili bir harekettir.

Sayfanın üstüne git