Gorilla Chin – Crunch

Gorilla Chin – Crunch

Çalışma Videosu :


Çalışan Kaslar:
Rectus Abdominis, Iliopsoas, Rectus Femoris, External Oblique, Pectineus, Biceps, Latissimus Dorsi.

Kasların Görevi:
Mide ve karın kasları, gövdenin bütün eğilme ve bükülme hareketlerini yapmasını sağlar ve omurgayı korur.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında çok önemli yeri vardır. Genel görünüş ve form için mutlaka çalıştırılmalıdır.

Uygulama Şekli:
Barfiksin barından iki elle omuz genişliğinden biraz daha geniş bir tutuş açıklığı ile ve avuç içleri yüze bakacak şekilde ve bacaklar geriye doğru bükülü olarak aşağıda  tutulur. Bu konumda, bacaklar ve kalçalar,  yukarıya  doğru, dizler, mümkün olduğu kadar yukarıya, başa doğru  nefes verilerek kaldırılır. Bu noktadan itibaren nefes alınarak bacaklar ve kalçalar yine  kontrollü olarak başlangıç durumuna, yine bükülü olaraki aşağıya indirilir. Bu egzersiz yeni başlayanlar için biraz zordur. Burada dikkat edilecek husus; ani ve çabuk hareket yapmamaktır. Alt karın kasları için çok etkili bir harekettir.Hareket ayakların arasına bir ağırlık almak suretiyle veya  ileri safhada bir çalışma için tek el ile barfikse asılarak bel yanlarını  etkileyecek tarzda da uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git