Bodybuilding ve Fitness Terimleri

Bodybuilding ve Fitness Terimleri

bodybuilding

 • ABDOMINAL : Mide
 • ABDOMINAL BOARD : Mide ve karın Çalışılan Döşemeli Tahta
 • ABDUCTION: Vücut merkezinden dışarıya doğru hareket ( Dışa açma )
 • ADDUCTION: Vücut merkezinden içeriye doğru hareket ( İçe doğru sıkıştırma )
 • AEROBICS: Aerobik kısaca oksijenli bir çalışma demektir. En az 12 dakika süreyle, maksimum kalp atım sayısının %60 ile %80 seviyesine kadar bacak, kalça,sırt ve göğüs gibi büyük kas guruplarının bol oksijenli bir ortamda çalıştırılması ile gerçekleştirilir. Burada 12 dakikalık süre çok önemlidir. Çünkü bu süre sonunda yağ yakan enzimleri üretmeye başlar. Aerobik egzersizler süre olarak uzun, tempo olarak düşük karakterdedir. Bunlar yürüyüş, bisiklete binme- joging, yüzme,dans,kayak vs.gibi aktivitelerdir.
 • AGONIST: Aynı yöne doğru hareket yaptıran kas
 • ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS: Yapay üretilen erkek sex hormonu – testosterone
 • ANAEROBICS: Anaerobik oksijen eksikliği demektir. Kandaki glikozun laktik asitle parçalanması sonucunda oluşan bir aktivite türüdür. Yoğunluğu fazladır, örnek sprinter veya olimpic ağırlık kaldırma gibi. Kaslar oksijensiz bir ortamda çalıştığından vücudun şeker yakan enzimleri . 60 saniye sonra harekete geçer. Bu şekildeki aktivitede vücut oksijen metabolize ederek üretebileceğinden fazla enerji harcar ve oksijensiz – anaerobik duruma geçer. Eğer bir aerobik aktivite faydalı kalp atım sayısını uzun süre geçerse “anaerobik” egzersiz haline gelir.
 • ANATOMICAL POSITION : Ayakta düz konumda, ayak ve parmaklar ileride duruş pozisyonu
 • ANDROGENIC HORMONE: Erkeklik karakteri ve özelliği veren hormon
 • ANGINA: Boğulma, derin sıkıntı hissi; bademcik ve yumuşak damak iltihabı, boğaz iltihabı, göğüsde baskı.
 • ANOREXIA NERVOSA: Kuruntulu iştahsızlık, genellikle kilo kaybı ve derin kuruntulardan oluşan durum.
 • ANTAGONIST: Ters yöne hareket yaptıran kaslar-karşıt : agonist
 • ANTERIOR: Anatomik ön kısım
 • ARTERIOSCLEROSIS: Damar sertliği
 • ARTHRITIS : Eklem yeri iltihabı
 • ARTHROLOGY: Eklem Bilim
 • ARTHROSIS: İki eklem arasındaki boşluk
 • ASORBIC ACID: Vitamin C
 • ATROPHY: Kasın ölçü kaybetmesi
 • AUGMENT: daha büyük yapmak, arttırmak, çoğaltmak
 • AUTHER : Dış
 • AXON: Sinir hücresinden çıkan liflerden biri
 • BACK : Sırt
 • BALLISTIC: Hızlı ve dinamik hareket.
 • BARBELL : İki ucunda ağırlık plakaları takılı olan uzun barlı çalışma aparatı
 • BASAL METABOLIC RATE (BMR): İstirahat halindeki bir vücudun solunum, kalp hareketleri, kas yoğunluğunun muhafazası gibi normal fizyolojik fonksiyonları devam ettirmeye yarayan asgari enerji miktarı.
 • BCAA: Amino asid zinciri – Valine, Isoleucine ve Leucine adlı amino asitlerden oluşur.
 • BEHIND NECK : Boyun Arkası
 • BENT OVER : Eğilerek
 • BICEPS : İki Başlı Pazu Kası
 • BLOOD PRESSURE: Damarlara kan tarafından yapılan basınç.
 • BULIMIA: Aşırı iştah, doyumsuz iştah hastalığı
 • BURSA: Vücudun bilhassa birbirine sürtünen arasında bulunan ve aşınmalara engel olan kese veya torba.
 • BUTTERFLY : Kelebek
 • CABLE : Tel – Kablo
 • CALORIE: Bir kalori ya da kilo kalori(Kcal), ısı enerjisinin ölçüsüdür. 1 gram veya 1 litre suyu 1 derece ısıtmak için kullanılan ısıya denir. Isı kalorilerin kaynağıdır ve vücuda enerji sağlar. Her gün önerilen ölçüde alınması gereklidir. Kalori düzeyi ve miktarı, kilo,boy,cinsiyet,sportif aktivite türü gibi birçok etmene bağlıdır.
 • CALVES : Baldır Kası
 • CARBONHYDRATE: Fazla oksijen gerektirmeden çabuk ve ekonomik enerji veren, uzun süre yorulmadan çalışmayı sağlayan temel beslenme maddesidir. Vücutta glikojen olarak depolanırlar ve nerji verirler. Gereğinden fazla alınması halinde vücutta yağa dönüşerek depo edilirler.
 • CATABOLISM: Dokularda maddelerin yüksek bileşimlerinin yıkılarak daha basit bileşimler oluşturulması.
 • CATALYST: Canlandıran madde
 • CERVICAL: Boyun omurları- C1-C7 arasında 7 adet omurdan oluşur
 • CHEST : Göğüs
 • CHOLESTEROL: Bütün hayvansal yağlarda ve insan organizmasında bulunan yağlı bir madde. Safrada,deride,kanda ve beyin dokusunda bulunur. Cholestrol, İç sebeblerden doğan sentetik hormonlar için gereklidir.
 • CHRONIC: Uzun süre tekrarlıyan, müzmin, örneğin; altı ay boyunca devam eden fiziksel çalışma.
 • CIRCUIT TRAINING: Belirlenmiş egzersizlerin arka arkaya bir sıra dahilinde ara verilmeden çalışılması.
 • CLOSE GRIP :Kapalı ( Dar ) Tutuş – Omuz Genişliğinden Daha Dar Tutuş Açıklığı
 • COMPLETE PROTEIN: Temel amino asitleri içeren protein.
 • CONTRACTION: kaslardaki aktin ve miyosin Flamanlarının kasılması.
 • CONTUSION: Çürük, ezik
 • CREATINE PHOSPHATE: Hücrelerde bulunan ve acil enerji için ATP’yi oluşturmaya yarayan yüksek enerji fosfat bileşeni.
 • CROSS: Çapraz
 • DECLINE BENCH : Üst Platformu Çeşitli Alt eğimlere ayarlanabilen Sıra
 • DIASTOLIC BLOOD PRESSURE: Küçük tansiyon. Kalbin kan pompaladıktan sonra tekrar damarlara dolan kanın damar duvarlarına yaptığı basınç.
 • DISC HERNIA : Bel Fıtığı
 • DISTAL: Kol veya bacağın vücuttan en uzak olduğu nokta.
 • DORSAL: Sırt bölümü
 • DORSIFLEXION: Ayakların bacaklara, yukarı doğru hareketi.
 • DUMBBELL : İki ucunda ağırlık plakaları olan kısa barlı çalışma aparatı
 • ECTOMORPH: Yağsız ve ince bir vücut, küçük baş, ince boyun ve yüz hatları, özelliklerine sahip vücut tipi.
 • EDEMA (Ödeme): Bedenin her hangi bir yerinde toplanan sulu bir madde.
 • ENDOGENOUS: Vücudun iç olaylarından doğan
 • ENDOMORPH: Büyük ve yuvarlak baş,yuvarlak hatlar-kısa ve kalın boyun, enli göğüs çatısı, yağlı ,kemikli gövde, kısa,geniş el ve ayaklara sahip vücut tipi.
 • ENZYME: Vücutta alınan maddelerin değişiminde katalizör etkisi yapan organik madde.
 • ESSENTIAL FATTY ACIDS: Temel Yağ Asidi, vücut tarafından üretilmeyen yağ asitleri diyetlerde veya beslenme planlarında (linoleic asit gibi) gıda tamamlayıcısı olarak alınmalıdır.
 • ESSENTRIC: Uzayarak meydana gelen bir kasılma tipidir. Kasın gerimi artarken boyu uzar.
 • EVERSION: Ayağın dışarıya doğru hareketi.
 • EXERCISE BALL : Egzersiz Topu
 • EXOGENOUS: Dıştan doğan, hariçten büyüyen
 • EXTENSION : Germe
 • EXTENTION: Herhangi bir eklem yerini uzatarak gerdirme, karşıtı Flexion:Bükme
 • EXTERNAL ROTATION: Vücudun orta bölümünden önde olan bir kısmı dışa doğru döndürmek,
 • EXTERNALl : Dış
 • EZ – BAR : Zigzag Kıvrımlı Ağırlık Çalışma Barı
 • FACE DOWN : Yüz Aşağıda
 • FACE UP : Yüz Yukarıda
 • FAST TWITCH FIBERS: Süratli kasılan kas fibrilleri, beyaz renkli ve kuvvet oluşturan fibrillerdir.
 • FAT: Enerji veren temel bir beslenme maddesi.
 • FEET : Ayak
 • FINGER : Parmak
 • FLAT BENCH : Düz Sıra
 • FLEXIBILITY: Eğilme, bükülme kabiliyeti
 • FLEXION : Bükme
 • FLEXION: Eklemin içeriye doğru bükülme hareketi. Karşıtı : Extension
 • FOREARM : Önkol
 • FRONT : Ön
 • FRONTAL PLANE: Vücudun ön ve arka bölümleri itibariyle veya yatay konum veya doğru konum gibi ayrımlara tabi tutulması . Ön bölüm veya kısım
 • FRUCTOSE: Meyva şekeri
  GLUCOSE: Vücut tarafından karbonhidrat mekanizmasında kullanılan şekerin basit şekli, kan şekeri
 • GLUTEUS : Kalça Kası
 • GLYCEMIA: Kandaki şeker miktarı
 • GLYCOGEN: Organizmada yapılıp karaciğerde toplanan ve karbonhidrat mekanizmasında kullanılan şeker şekli.
 • HAMSTRING: Arka Bacak Kası
 • HANGING : Asılarak
 • HORMONE: Adrenalin ve insülin gibi kana karışarak bazı organları harekete getiren iç salgı bezlerinin salgısı.
 • HYPEREXTENSION: Normal durumdan daha ileriye devam ettirilen germe hareketi.
 • HYPERGLYCEMIA: Kandaki glukoz (şeker) miktarının artması.
 • HYPERTENSION: Kalp krizine ve çarpıntıya neden olan ve damarlardaki kan basıncının yüksekliği ile ilgili rahatsızlık. Genelde kan basıncının 140/90 değerlerinden yukarıda olduğunda Hypertension’dan söz edilir.
 • HYPERTROPHY: Bir organın veya bir vücut bölümünü oluşturan hücrelerin büyümesi
 • HYPOGLYCEMIA: Kandaki şeker miktarının 60mg/dl’den aşağı düşmesi. Sebebi ise Çok fazla insülin, çok az glüloz veya çok fazla egzersiz ve diyabet hastalığı.
 • INCLINE BENCH : Üst Platformu Çeşitli Üst Eğimlere Ayarlanabilen Sıra
 • INNER : İç
 • INSERTION: Kasın daha fazla hareketini sağlayan aparat
 • INSULIN: Pankreas bezi tarafından üretilen kan şekeri seviyesini ve karbonhidrat mekanizmasını kontrol altında tutan hormon.
 • INTENSITY: Ağırlık çalışmalarında maksimum ağırlığın maksimum tekrarla yapılması.
 • INTERVAL TRAINING: Çok ağır ve ağır veya ağır ve hafif olmak üzere değişimli yapılan çalışma programı
 • INVERSION : Ayak istikametinin tersine doğru eğim, baş aşağıda
 • ISOMETRIC : Uzunluğu sabit kalan, fakat gerilme derecesi artan statik bir kasılma şekli. Doğal kasılma türü.
 • KETOSIS: Yetersiz karbonhidrat metabolizmasından dolayı Vücutta Keton Cisimlerin (yağ asitlerinin) birikmesi hali. (Aşırı yükleme, diyetler vs.)
 • KINESIOLOGY: Egzersizlerin bilimsel incelenmesi, Hareket Bilimi
 • KNEE : Diz
 • KNEELING : Diz Çökme
 • KYPHOSIS: Omurganın doğal ve normal kavsinin dışında throxis denen göğüs omurlarının kamburlaşması,kanburluk
 • LACTIC ACID: (Lactate ) Oksijenin yeterli olmadığı durumlarda glikojenin şekere çevrilmesi sırasında kanda ve kaslarda biriken ve vücutta ağrılara neden olan atık madde.
 • LATERAL: Vücut ortasından yana doğru hareket, yan ile ilgili, karşıtı: Medial
 • LATISSIMUS: Koltukaltı
 • LEAN BODY MASS (LBM): Vücut ağırlığından vücut yağının çıkartılması ile bulunan değer; sadece kas,kemik ve diğer yağ sınıfına girmeyen dokulardan oluşan ölçü. (Yağsız kas kitlesi )
 • LEG : Bacak
 • LIFT : Kaldırma
 • LIGAMENT: Kemiği kemiğe bağlayan kiriş.
 • LIPID: Yağ
 • LIPOPROTEIN: Kanda, Protein ve küçük yağ damlacıklarından (Lipid) oluşan kombinasyon, kolestrolün kan dolaşımı ile sirkülasyonunu sağlarlar. Yayınlarda HDL olarak adlandırılır, yani “İyi huylu kolestrol “ veya “ Kötü huylu kolestrol” (LDL) olarak nitelendirilir.
 • LORDOSIS: Omurganın arkaya doğru kamburluğu
 • LOWER BACK : Alt Sırt
 • LUMBAR: Bel omurları – L1-L5 arası (Lumbar Vertabra = Bel Omurları )
 • LYING: Uzanarak – Yatarak
 • LYSIS: Ateşin yavaş yavaş düşmesi
 • MACRONUTRIENT: Oranlı ve büyük oranda temel beslenme
 • MAXIMAL HEART RATE: Maksimum Kalp Atım Sayısı
 • MEDIAL : İç yan
 • MESOMORPH: Gelişmiş kas yapısı, sağlam hatlı baş ve yüz, dar kalça, büyük el ve ayaklara sahip vücut tipi
 • MIDDLE BACK : Orta Sırt
 • NECK : Boyun
 • NUTRIENT: Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi ve üreme için gerekli maddeler.
 • OBLIQUE : Bel Yanları
 • ON KNEES : Diz Üzerinde
 • OVERHEAD : Baş Arkası
 • PALM UP GRIP : Parmaklar Yukarıda Tutuş – Pozitif Tutuş
 • PALMS DOWN GRIP : Parmaklar Aşağıda Tutuş – Negatif Tutuş
 • PRONE : Yüzüstü
 • PULL-DOWN : Aşağıya Çekme
 • PULL-UP : Yukarıya Çekme
 • QUADRICEPS : Dört Başlı Bacak Kası
 • RAISE : Kaldırma
 • REAR: Arka
 • ROPE : İp
 • ROTATION : Döndürme
 • SEATED: Oturarak
 • SHOULDER : Omuz
 • SIDE : Yan
 • SQUEEZE : Sıkıştırma
 • STANDING : Ayakta
 • STENAL STENOZ : Omurga kanalı daralması
 • SUPINE : Sırtüstü
 • TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞLAR : tek çift bağ yağ asidi içeren yağlardır. Örnek “Oleik Asit”
 • THIGH : Bacak
 • TOE : Topuk
 • TRAPEZIUS : Boynun altındaki Trapez Kası
 • TRICEPS : Üç Başlı Arka Kol Kası
 • VERTEBRA : Omurga
 • WIDE GRIP : Geniş Tutuş ( Omuz Genişliğinden Daha Geniş Tutuş Açıklığı )
 • WRIST : Bilek
Sayfanın üstüne git