Vücut Bölümlerine Göre Egzersizler

Vücut Bölümlerine Göre Egzersizler

Hangi egzersizin hangi vücut bölümünü

çalıştırdığını bilmek, form ve başarınızı

arttırır.

Bilimsel ve guruplandırılımış vücut bölümlerine göre sizleri bilgilendirmek için, verdiğimiz tüm vücut geliştirme ve fitness egzersizlerinde kullanılan ve en güncel olan genel egzersizler, tüm yaşamınız boyunca bütün sportif aktivitelerinizde güvenerek kullanacağınız aletli ve aletsiz hareketlerden oluşmaktadır.

İlgili kas guruplarına göre bilimsel kod numarası sistemi, resimleri ile belirtilen hareketler, çalışma sırasında etkilenen kas guruplarının bilimsel isimleri, uygulanması, çeşitli spor branşlarına göre ne derece etkili oldukları ve görevleri ile hareketin başlangıç ve bitiş noktaları itibariyle geniş kapsamlı olarak  “ BODYBUILDING EZERCISE GUIDE “ isimli ansiklopedik yapıda ve bu konuda tek olan 500 sayfalık kitabımızda resimleri ile birlikte yer almaktadır.

Kitabımızda genel sıralamadan sonra, egzersizlerin resimli açıklamaları bölümünde başta streching egzersizleri olmak üzere, en üst kas gurubundan başlayarak hem genel hem de kendi gurupları itibariyle sıra numaraları itibariyle aşağıda belirtilen sıralamayla verilmiştir.

Sizleri bilgilendirmek amacıyla verdiğimiz bu sıralamanın konu ile ilgili olan herkese faydalı olacağını umuyoruz.

GURUPLAR İTİBARİYLE GENEL EGZERSİZLER

ABDOMINAL – MİDE – KARIN VE BEL GURUBU EGZERSİZLERİ

SIRA    KOD     EGZERSİZ

01    ABS-01    Ab Crunch Machine
02    ABS-02    Ab Roller
03    ABS-03    Air Bike
04    ABS-04    Alternate Heel Touchers
05    ABS-05    Barbell Ab Rollout
06    ABS-06    Barbell Ab Rollout – On Knees
07    ABS-07    Barbell Side Bend
08    ABS-08    Bent Over Bar Twist
09    ABS-09    Bent-Knee Hip Raise
10    ABS-10    Butt-Ups
11    ABS-11    Cable Crunch
12    ABS-12    Cross-Body Crunch
13    ABS-13    Crunch – Hands Overhead
14    ABS-14    Crunch – Legs On Exercise Ball
15    ABS-15    Crunches
16    ABS-16    Decline Crunch
17    ABS-17    Decline Oblique Crunch
18    ABS-18    Decline Reverse Crunch
19    ABS-19    Dumbbell Side Bend
20    ABS-20    Exercise Ball Crunch
21    ABS-21    Exercise Ball Pull-In
22    ABS-22    Flat Bench Leg Pull-In
23    ABS-23    Flat Bench Lying Leg Raise
24    ABS-24    Gorilla Chin/Crunch
25    ABS-25    Hanging Knee Raise To The Side
26    ABS-26    Hanging Leg Raise
27    ABS-27    Hanging Pike
28    ABS-28    Jackknife Sit-Up
29    ABS-29    Janda Sit-Up
30    ABS-30    Knee / Hip Raise On Parallel Bars
31    ABS-31    Leg Pull-In
32    ABS-32    Oblique Crunches On The bench
33    ABS-33    Oblique Crunches – On The Floor
34    ABS-34    Plate Twist
35    ABS-35    Press Sit-Up
36    ABS-36    Reverse Crunch
37    ABS-37     Rotary Torso
38    ABS-38    Russian Twist
39    ABS-39    Scissor Kick
40    ABS-40    Seated Barbell Twist
41    ABS-41    Seated Flat Bench Leg Pull-In
42    ABS-42    Side Bridge
43    ABS-43    Side Jackknife
44    ABS-44    Sit-Up
45    ABS-45    Stomach Vacuum
46    ABS-46    Toe Touchers
47    ABS-47    Tuck Crunch

BICEPS – PAZU – GURUBU EGZERSİZLERİ

48    BIC-01    Alternate Hammer Curl
49    BIC-02    Alternate Incline Dumbbell Curl
50    BIC-03    Barbell Curl
51    BIC-04    Cable Hammer Curls – Rope Attachment
52    BIC-05    Cable Preacher Curl
53    BIC-06    Chin-Up
54    BIC-07    Close-Grip EZ Bar Curl
55    BIC-08    Close-Grip Standing Barbell Curl
56    BIC-09    Concentration Curls
57    BIC-10    Cross Body Hammer Curl
58    BIC-11    Drag Curl
59    BIC-12    Dumbbell Alternate Biceps Curl
60    BIC-13    Dumbbell Biceps Curl
61    BIC-14    EZ-Bar Curl
62    BIC-15    Hammer Curls
63    BIC-16    Incline Dumbbell Curl
64    BIC-17    Incline Inner Biceps Curl
65    BIC-18    Lying Cable Curl
66    BIC-19    Lying Close-Grip Bar Curl On High Pulley
67    BIC-20    Lying High Bench Barbell Curl
68    BIC-21    Lying Supine Dumbbell Curl
69    BIC-22    Machine Preacher Curls
70    BIC-23    One Arm Dumbbell Preacher Curl
71    BIC-24    Overhead Cable Curl
72    BIC-25    Preacher Curl
73    BIC-26    Preacher Hammer Dumbbell Curl
74    BIC-27    Reverse Plate Curls
75    BIC-28    Seated Close-Grip Concentration Barbell Curl
76    BIC-29    Seated Dumbbell Curl
77    BIC-30    Seated Dumbbell Inner-Biceps Curl
78    BIC-31    Spider Curl
79    BIC-32    Standing Biceps Cable Curl
80    BIC-33    Standing Inner-Biceps Curl
81    BIC-34    Standing One-Arm Cable Curl
82    BIC-35    Standing One-Arm Dumbbell Curl Over Incline Bench
83    BIC-36    Two Arm Dumbbell Preacher Curl
84    BIC-37    Wide Grip Standing Barbell Curl
85    BIC-38    Zottman Curl
86    BIC-39    Zottman Preacher Curl

CHEST – GÖĞÜS GURUBU EGZERSİZLERİ

87    CHE-01    Barbell Bench Press – Medium Grip
88    CHE-02    Barbell Incline Bench Press – Medium Grip
89    CHE-03    Bent-Arm Barbell Pullover
90    CHE-04    Bent-Arm Dumbbell Pullover
91    CHE-05    Butterfly
92    CHE-06    Cable Crossover
93    CHE-07    Close-Grip Barbell Bench Press
94    CHE-08    Cross Bench Dumbbell Pullover
95    CHE-09    Decline Barbell Bench Press
96    CHE-10    Decline Dumbbell Bench Press
97    CHE-11    Decline Dumbbell Flyes
98    CHE-12    Dips – Chest Version
99    CHE-13    Dumbbell Bench Press
100    CHE-14    Dumbbell Flyes
101    CHE-15    Flat Bench Cable Flyes
102    CHE-16    Hammer Grip Incline DB Bench Press
103    CHE-17    Incline Bench Press Machine
104    CHE-18    Incline Cable Flye
105    CHE-19    Incline Dumbbell Bench Press With Palms Facing In
106    CHE-20    Incline Dumbbell Flyes
107    CHE-21    Incline Dumbbell Flyes – With A Twist
108    CHE-22    Incline Dumbbell Press
109    CHE-23    Isometric Chest Squeezes
110    CHE-24    Lying Chest Press Machine
111    CHE-25    Machine Bench Press
112    CHE-26    One Arm Dumbbell Bench Press
113    CHE-27    One Arm Floor Press
114    CHE-28    One-Arm Flat Bench Dumbbell Flye
115    CHE-29    Pushups
116    CHE-30    Push-Ups (Close and Wide Hand Positions)
117    CHE-31    Push-Ups With Feet Elevated
118    CHE-32    Push-Ups With Feet On An Exercise Ball
119    CHE-33    Seated Chest Press Machine
120    CHE-34    Smith Machine Bench Press
121    CHE-35    Smith Machine Incline Bench Press
122    CHE-36    Straight-Arm Dumbbell Pullover
123    CHE-37    Wide-Grip Barbell Bench Press
124    CHE-38    Wide-Grip Decline Barbell Bench Press

FOREARM – ÖNKOL GURUBU EGZERSİZLER

125    FOR-01    Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench
126    FOR-02    Palms-Down Barbell Wrist Curl Over A Bench
127    FOR-03    Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench
128    FOR-04    Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench
129    FOR-05    Plate Pinch
130    FOR-06    Reverse Barbell Curl
131    FOR-07    Reverse Barbell Preacher Curls
132    FOR-08    Reverse Cable Curl
133    FOR-09    Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl
134    FOR-10    Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl
135    FOR-11    Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl
136    FOR-12    Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl
137    FOR-13    Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl
138    FOR-14    Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl
139    FOR-15    Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pulley Wrist Curl
140    FOR-16    Standing Dumbbell Reverse Curl
141    FOR-17    Standing Olympic Plate Hand Squeeze
142    FOR-18    Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl
143    FOR-19    Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pulley Wrist Curl
144    FOR-20    Standing Dumbbell Reverse Curl
145    FOR-21    Standing Olympic Plate Hand Squeeze
146    FOR-22    Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl
147    FOR-23    Strengthening The Thumb
148    FOR-24    Supination – Pronation
149    FOR-25    Wrist Roller

NECK – BOYUN EGZERSİZLERİ GURUBU

150    NEC-01    Isometric Neck Exercise – Ön ve Arka
151    NEC-02    Isometric Neck Exercise – Yan
152    NEC-03    Lying Face Down Plate Neck Resistance
153    NEC-04    Lying Face-Up Place Neck Resistance
154    NEC-05    Seated Head Harness Neck Resistance
155    NEC-06    Standing Head Harness Neck Resistance
156    NEC-07    Lying Neck Side Raise

QUADRICEPS – BACAK EGZERSİZLERİ GURUBU

157    QUA-01    Barbell Deadlift
158    QUA-02    Barbell Full Squat
159    QUA-03    Barbell Hack Squat
160    QUA-04    Barbell Lunge
161    QUA-05    Barbell Squat
162    QUA-06    Barbell Squat To A Bench
163    QUA-07    Barbell Step Ups
164    QUA-08    Dumbbell Lunges
165    QUA-09    Dumbbell Rear Lunge
166    QUA-10    Dumbbell Squat
167    QUA-11    Dumbbell Squat To A Bench
168    QUA-12    Dumbbell Step Ups
169    QUA-13    Freehand Jump Squat
170    QUA-14    Front Barbell Squat
171    QUA-15    Front Barbell Squat To A Bench
172    QUA-16    Hack Squat
173    QUA-17    Iron Cross
174    QUA-18    Leg Extensions
175    QUA-19    Leg Press
176    QUA-20    Machine Squat
177    QUA-21    One-Arm Barbell Snatch
178    QUA-22    One-Arm Side Deadlift
179    QUA-23    One Leg Barbell Squat
180    QUA-24    Overhead Squat
181    QUA-25    Plie Dumbbell Squat
183    QUA-26    Side Barbell Lunge
184    QUA-27    Side Dumbbell Lunge
182    QUA-28    Smith Machine Squat
185    QUA-29    Squat Machine
186    QUA-30    Standing Hip Joint Adduction
187    QUA-31    Standing Hip Joint Abduction
188    QUA-32    Standing Cable Leg Abduction
189    QUA-33    Standing Cable Leg Adduction
190    QUA-34    Thigh Abductor
191    QUA-35    Thigh Adductor
192    QUA-36    Wide Stance Barbell Squat

SHOULDER – OMUZ EGZERSİZLERİ GURUBU

193    SHO-01    Arnold Dumbbell Press
194    SHO-02    Bent Over Cable Cross Two Arm Rear Raise
195    SHO-03    Bent Over Dumbbell Rear Delt Raise With Head On Bench
196    SHO-04    Bent Over Low-Pulley Side Lateral
197    SHO-05    Bent Press
198    SHO-06    Cable Seated Rear Lateral Raise
199    SHO-07    Clean And Press
200    SHO-08    Cuban Press
201    SHO-09    External Rotation
202    SHO-10    Front Cable Raise
203    SHO-11    Front Dumbbell Altenate Raise
204    SHO-12    Front Incline Dumbbell Raise
205    SHO-13    Front Plate Raise
206    SHO-14    Front Two-Dumbbell Raise
207    SHO-15    Handstand Push-Ups
208    SHO-16    Lying One-Arm Lateral Raise
209    SHO-17    Lying Rear Deltoid Raise
210    SHO-18    Machine Shoulder (Military) Press
211    SHO-19    One-Arm Incline Lateral Raise
212    SHO-20    One-Arm Side Laterals
213    SHO-21    Overhead Dumbbell Side Lateral Raise
214    SHO-22    Power Clean
215    SHO-23    Push Press
216    SHO-24    Rear Deltoid Machine
217    SHO-25    Reverse Flyes
218    SHO-26    Reverse Flyes With External Rotation
219    SHO-27    Reverse Lateral Arm Raise
220    SHO-28    Seated Barbell Military Press
221    SHO-29    Seated Bent Over Rear Delt Raise
222    SHO-30    Seated Dumbbell Press
223    SHO-31    Seated Side Lateral Raise
224    SHO-32    See-Saw Press (Alternating Side Press)
225    SHO-33    Shoulder Press Machine
226    SHO-34    Side Deltoid Machine
227    SHO-35    Side Lateral Raise
228    SHO-36    Smith Machine Behind The Neck Press
229    SHO-37    Smith Machine Overhead Shoulder Press
230    SHO-38    Snatch
231    SHO-39    Standing Barbell Press Behind Neck
232    SHO-40    Standing Dumbbell Straight-Arm Front Delt Raise Above Head
233    SHO-41    Standing Dumbbell Upright Row
234    SHO-42    Standing Front Barbell Raise Over Head
235    SHO-43    Standing Low-Pulley Deltoid Raise
236    SHO-44    Standing Military Press
237    SHO-45    Standing Palm-In One-Arm Dumbbell Press
238    SHO-46    Standing Palms-In Dumbbell Press
239    SHO-47    Upright Barbell Row

TRAPEZ EGZERSİZLERİ GURUBU

240    TRA-01    Barbell Shrug
241    TRA-02    Barbell Shrug Behind The Back
242    TRA-03    Cable Shrugs
243    TRA-04    Calf-Machine Shoulder Shrug
244    TRA-05    Dumbbell Shrug
245    TRA-06    Low Pulley Row To Neck
246    TRA-07    Smith Machine Shrug
247    TRA-08    Smith Machine Upright Row
248    TRA-09    Snatch Hang High Pull
249    TRA-10    Standing Dumbbell Upright Row
250    TRA-11    Upright Barbell Row
251    TRA-12    Upright Cable Row

TRICEPS – ARKA KOL EGZERSİZLERİ GURUBU

252    TRI-01    Bench Dips
253    TRI-02    Cable Lying Triceps Extension
254    TRI-03    Cable One Arm Triceps Extension
255    TRI-04    Cable Rope Overhead Triceps Extension
256    TRI-05    Chin – Dip Assist Triceps Version
257    TRI-06    Close-Grip Bench Press
258    TRI-07    Decline Dumbbell Triceps Extension
259    TRI-08    Decline EZ Bar Triceps Extension
260    TRI-09    Dips – Triceps Version
261    TRI-10    Dips Machine
262    TRI-11    Incline Barbell Triceps Extension
263    TRI-12    Kneeling Cable Concentration Triceps Extension
264    TRI-13    Kneeling Cable Triceps Extension
265    TRI-14    Low Cable Triceps Extension
266    TRI-15    Lying Close-Grip Barbell Triceps Extension Behind Head
267    TRI-16    Lying Close-Grip Barbell Triceps Press To Chin
268    TRI-17    Lying Dumbbell Triceps Extension
269    TRI-18    Lying-Supine Two-Arm Dumbbell Triceps Extension
270    TRI-19    Lying Triceps Press
271    TRI-20    One Arm Pronated Dumbbell Triceps Extension
272    TRI-21    One Arm Supinated Dumbbell Triceps Extension
273    TRI-22    Pushups – Close Triceps Position
274    TRI-23    Reverse Grip Triceps Pushdown
275    TRI-24    Reverse Triceps Bench Press
275    TRI-25    Seated Bent-Over One-Arm Dumbbell Triceps Extension
277    TRI-26    Seated Bent-Over Two-Arm Dumbbell Triceps Extension
278    TRI-27    Seated Dumbbell Triceps Press
279    TRI-28    Seated Overhead Barbell Triceps Extension
280    TRI-29    Seated Triceps Extension Machine
281    TRI-30    Smith Machine Close-Grip Bench Press
282    TRI-31    Standing Bent-Over One-Arm Dumbbell Triceps Extension
283    TRI-32    Standing Bent-Over Two-Arm Dumbbell Triceps Extension
284    TRI-33    Standing Dumbbell Triceps Extension
285    TRI-34    Standing Low-Pulley One-Arm Triceps Extension
286    TRI-35    Standing One-Arm Dumbbell Triceps Extension
287    TRI-36    Standing Overhead Barbell Triceps Extension
288    TRI-37    Standing Towel Triceps Extension
289    TRI-38    Tate Press
290    TRI-39    Triceps Dips Machine
291    TRI-40    Triceps Dumbbell Kickback
292    TRI-41    Triceps Pushdown
293    TRI-42    Triceps Pushdown – Rope Attachment
294    TRI-43    Triceps Pushdown – V-Bar Attachment

CALVES – BALDIR EGZERSİZLERİ GURUBU

295    CAL-01    Barbell Seated Calf Raise
296    CAL-02    Calf Press On The Leg Press Machine
297    CAL-03    Calf Raise On A Dumbbell
298    CAL-04    Dankey Calf Raise
299    CAL-05    Dumbbell Seated One-Leg Calf Raise
300    CAL-06    Rocking Standing Calf Raise
301    CAL-07    Seated Calf Raise
302    CAL-08    Standing Barbell Calf Raise
303    CAL-09    Standing Calf Raises Machine
304    CAL-10    Standing Dumbbell Calf Raise
305    CAL-11    Tibialis Extension

HAMSTRING – ARKA BACAK EGZERSİZLERİ GURUBU

306    HAM-01    Barbell Lungess
307    HAM-02    Dumbbell Lunges
308    HAM-03    Lying Leg Curls
309    HAM-04    Romanian Deadlift
310    HAM-05    Seated Leg Curl
311    HAM-06    Smith Machine Stiff Legged Deadlift
312    HAM-07    Standing Leg Curl
313    HAM-08    Stiff-Legged Barbell Deadlift – Hamstrings

GLUTEUS – KALÇA EGZERSİZLERİ GURUBU

314    GLU-01    Butt Lift (Bridge)
315    GLU-02    Gluteus Kickback
316    GLU-03    Leg Lift
317    GLU-04    One-Legged Cable Kickback
318    GLU-05    Standing Gluteus Kick Back Machine
319    GLU-06    Standing Hip Joint Extension
320    GLU-07    Standing Hip Joint Flexion

LATISSIMUS – SIRT EGZERSİZLERİ GURUBU

321    LAT-01    Chin – Dip Assist Pull Up
322    LAT-02    Close-Grip Front Lat Pulldown
323    LAT-03    Full Range-Of-Motion Lat Pulldown
324    LAT-04    Gorilla Chin/Crunch
325    LAT-05    Pullups
326    LAT-06    Seated Row Machine
327    LAT-07    Straight-Arm Pulldown
328    LAT-08    Underhand Cable Pulldowns
329    LAT-09    V-Bar Pulldown
330    LAT-10    V-Bar Pullup
331    LAT-11    Wide-Grip Lat Pulldown
332    LAT-12    Wide-Grip Pulldowns Behind The Neck
333    LAT-13    Wide-Grip Rear Pull-Up

MIDDLE BACK – ORTA SIRT EGZERSİZLERİ GURUBU

334    MDB-01    Bent Over Barbell Row
335    MDB-02    Bent Over One-Arm Long Bar Row
336    MDB-03    Bent Over Two-Arm Long Bar Row
337    MDB-04    Bent Over Two-Dumbbell Row
338    MDB-05    Bent Over Two-Dumbbell Row With Palms-In
339    MDB-06    Lying T-Bar Row
340    MDB-07    Middle Back Shrug
341    MDB-08    One-Arm Dumbbell Row
342    MDB-09    Reverse Grip Bent-Over Rows
343    MDB-10    Seated Cable Rows
344    MDB-11    Smith Machine Bent Over Row
345    MDB-12    T-Bar Row


LOWER BACK – ALT SIRT EGZERSİZLERİ GURUBU

346    LWB-01    Hyperextensions (Back Extensions)
347    LWB-02    Hyperextensions With No Hyperextension Bench
348    LWB-03    Smith Machine Stiff Legged Deadlift
349    LWB-04    Stiff-Legged Barbell Deadlift
350    LWB-05    Stiff Leg Barbell Good Morning
351    LWB-06    Stiff-Legged Dumbbell Deadlift
352    LWB-07    Superman

STRECHING – GERDİRME – ESNETME – EGZERSİZLERİ GURUBU

353    STR-01    Seated Finger Streching Overhead
354    STR-02    Elbow Rear Streching
355    STR-03    Arms Rear Streching
356    STR-04    Side To Side Body Streching
357    STR-05    Parallel Arms Rear Streching
358    STR-06    Seated Cross Body Twist
359    STR-07    Seated Back – Straight Leg Streching
360    STR-08    Seated Knee Down Streching
361    STR-09    Standing Rear Leg Curl Streching
362    STR-10    Rear Body Streching On The Floor

Sayfanın üstüne git