Bodybuilding & Fitness Terimleri

Bodybuilding & Fitness Terimleri

ABDOMINAL : Mide

ABDOMINAL BOARD : Mide ve karın Çalışılan Döşemeli Tahta

ABDUCTION: Vücut merkezinden dışarıya doğru hareket ( Dışa açma )

ADDUCTION: Vücut merkezinden içeriye doğru hareket ( İçe doğru sıkıştırma )

AEROBICS: Aerobik kısaca oksijenli bir çalışma demektir. En az 12 dakika süreyle, maksimum kalp atım sayısının %60 ile %80 seviyesine kadar bacak, kalça,sırt ve göğüs gibi büyük kas guruplarının bol oksijenli bir ortamda çalıştırılması ile gerçekleştirilir. Burada 12 dakikalık süre çok önemlidir. Çünkü bu süre sonunda yağ yakan enzimleri üretmeye başlar. Aerobik egzersizler süre olarak uzun, tempo olarak düşük karakterdedir. Bunlar yürüyüş, bisiklete binme- joging, yüzme,dans,kayak vs.gibi aktivitelerdir.

AGONIST: Aynı yöne doğru hareket yaptıran kas

ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS: Yapay üretilen erkek sex hormonu – testosterone

ANAEROBICS: Anaerobik oksijen eksikliği demektir. Kandaki glikozun laktik asitle parçalanması sonucunda oluşan bir aktivite türüdür. Yoğunluğu fazladır, örnek sprinter veya olimpic ağırlık kaldırma gibi. Kaslar oksijensiz bir ortamda çalıştığından vücudun şeker yakan enzimleri . 60 saniye sonra harekete geçer. Bu şekildeki aktivitede vücut oksijen metabolize ederek üretebileceğinden fazla enerji harcar ve oksijensiz – anaerobik duruma geçer. Eğer bir aerobik aktivite faydalı kalp atım sayısını uzun süre geçerse “anaerobik” egzersiz haline gelir.

ANATOMICAL POSITION : Ayakta düz konumda, ayak ve parmaklar ileride duruş pozisyonu

ANDROGENIC HORMONE: Erkeklik karakteri ve özelliği veren hormon

ANGINA: Boğulma, derin sıkıntı hissi; bademcik ve yumuşak damak iltihabı, boğaz iltihabı, göğüsde baskı.

ANOREXIA NERVOSA: Kuruntulu iştahsızlık, genellikle kilo kaybı ve derin kuruntulardan oluşan durum.

ANTAGONIST: Ters yöne hareket yaptıran kaslar-karşıt : agonist

ANTERIOR: Anatomik ön kısım

ARTERIOSCLEROSIS: Damar sertliği

ARTHRITIS : Eklem yeri iltihabı

ARTHROLOGY: Eklem Bilim

ARTHROSIS: İki eklem arasındaki boşluk

ASORBIC ACID: Vitamin C

ATROPHY: Kasın ölçü kaybetmesi

AUGMENT: daha büyük yapmak, arttırmak, çoğaltmak

AUTHER : Dış

AXON: Sinir hücresinden çıkan liflerden biri

BACK : Sırt

BALLISTIC: Hızlı ve dinamik hareket.

BARBELL : İki ucunda ağırlık plakaları takılı olan uzun barlı çalışma aparatı

BASAL METABOLIC RATE (BMR): İstirahat halindeki bir vücudun solunum, kalp hareketleri, kas yoğunluğunun muhafazası gibi normal fizyolojik fonksiyonları devam ettirmeye yarayan asgari enerji miktarı.

BCAA: Amino asid zinciri – Valine, Isoleucine ve Leucine adlı amino asitlerden oluşur.

BEHIND NECK : Boyun Arkası

BENT OVER : Eğilerek

BICEPS : İki Başlı Pazu Kası

BLOOD PRESSURE: Damarlara kan tarafından yapılan basınç.

BULIMIA: Aşırı iştah, doyumsuz iştah hastalığı

BURSA: Vücudun bilhassa birbirine sürtünen arasında bulunan ve aşınmalara engel olan kese veya torba.

BUTTERFLY : Kelebek

CABLE : Tel – Kablo

CALORIE: Bir kalori ya da kilo kalori(Kcal), ısı enerjisinin ölçüsüdür. 1 gram veya 1 litre suyu 1 derece ısıtmak için kullanılan ısıya denir. Isı kalorilerin kaynağıdır ve vücuda enerji sağlar. Her gün önerilen ölçüde alınması gereklidir. Kalori düzeyi ve miktarı, kilo,boy,cinsiyet,sportif aktivite türü gibi birçok etmene bağlıdır.

CALVES : Baldır Kası

CARBOHYDRATE: Fazla oksijen gerektirmeden çabuk ve ekonomik enerji veren, uzun süre yorulmadan çalışmayı sağlayan temel beslenme maddesidir. Vücutta glikojen olarak depolanırlar ve enerji verirler. Gereğinden fazla alınması halinde vücutta yağa dönüşerek depo edilirler.

CATABOLISM: Dokularda maddelerin yüksek bileşimlerinin yıkılarak daha basit bileşimler oluşturulması.

CATALYST: Canlandıran madde

CERVICAL: Boyun omurları- C1-C7 arasında 7 adet omurdan oluşur

CHEST : Göğüs

CHOLESTEROL: Bütün hayvansal yağlarda ve insan organizmasında bulunan yağlı bir madde. Safrada,deride,kanda ve beyin dokusunda bulunur. Cholestrol, İç sebeblerden doğan sentetik hormonlar için gereklidir.

CHRONIC: Uzun süre tekrarlıyan, müzmin, örneğin; altı ay boyunca devam eden fiziksel çalışma.

CIRCUIT TRAINING: Belirlenmiş egzersizlerin arka arkaya bir sıra dahilinde ara verilmeden çalışılması.

CLOSE GRIP :Kapalı ( Dar ) Tutuş – Omuz Genişliğinden Daha Dar Tutuş Açıklığı

COMPLETE PROTEIN: Temel amino asitleri içeren protein.

CONTRACTION: kaslardaki aktin ve miyosin Flamanlarının kasılması.

CONTUSION: Çürük, ezik

CREATINE PHOSPHATE: Hücrelerde bulunan ve acil enerji için ATP’yi oluşturmaya yarayan yüksek enerji fosfat bileşeni.

CROSS: Çapraz

DECLINE BENCH : Üst Platformu Çeşitli Alt eğimlere ayarlanabilen Sıra

DIASTOLIC BLOOD PRESSURE: Küçük tansiyon. Kalbin kan pompaladıktan sonra tekrar damarlara dolan kanın damar duvarlarına yaptığı basınç.

DISC HERNIA : Bel Fıtığı

DISTAL: Kol veya bacağın vücuttan en uzak olduğu nokta.

DORSAL: Sırt bölümü

DORSIFLEXION: Ayakların bacaklara, yukarı doğru hareketi.

DUMBBELL : İki ucunda ağırlık plakaları olan kısa barlı çalışma aparatı

ECTOMORPH: Yağsız ve ince bir vücut, küçük baş, ince boyun ve yüz hatları, özelliklerine sahip vücut tipi.

EDEMA : Bedenin her hangi bir yerinde toplanan sulu bir madde.

ENDOGENOUS: Vücudun iç olaylarından doğan

ENDOMORPH: Büyük ve yuvarlak baş,yuvarlak hatlar-kısa ve kalın boyun, enli göğüs çatısı, yağlı ,kemikli gövde, kısa,geniş el ve ayaklara sahip vücut tipi.

ENZYME: Vücutta alınan maddelerin değişiminde katalizör etkisi yapan organik madde.

ESSENTIAL FATTY ACIDS: Temel Yağ Asidi, vücut tarafından üretilmeyen yağ asitleri diyetlerde veya beslenme planlarında (linoleic asit gibi) gıda tamamlayıcısı olarak alınmalıdır.

ESSENTRIC: Uzayarak meydana gelen bir kasılma tipidir. Kasın gerimi artarken boyu uzar.

EVERSION: Ayağın dışarıya doğru hareketi.

EXERCISE BALL : Egzersiz Topu

EXOGENOUS: Dıştan doğan, hariçten büyüyen

EXTENSION : Germe

EXTENTION: Herhangi bir eklem yerini uzatarak gerdirme, karşıtı Flexion:Bükme

EXTERNAL ROTATION: Vücudun orta bölümünden önde olan bir kısmı dışa doğru döndürmek,

EXTERNALl : Dış

EZ – BAR : Zigzag Kıvrımlı Ağırlık Çalışma Barı

EZ – Bar : Zigzag Kıvrımlı Ağırlık Çalışma Barı

FACE DOWN : Yüz Aşağıda

FACE UP : Yüz Yukarıda

FAST TWITCH FIBERS: Süratli kasılan kas fibrilleri, beyaz renkli ve kuvvet oluşturan fibrillerdir.

FAT: Enerji veren temel bir beslenme maddesi.

FEET : Ayak

FINGER : Parmak

FLAT BENCH : Düz Sıra

FLEXIBILITY: Eğilme, bükülme kabiliyeti

FLEXION : Bükme

FLEXION: Eklemin içeriye doğru bükülme hareketi. Karşıtı : Extension

FOREARM : Önkol

FRONT : Ön

FRONTAL PLANE: Vücudun ön ve arka bölümleri itibariyle veya yatay konum veya doğru konum gibi ayrımlara tabi tutulması . Ön bölüm veya kısım

FRUCTOSE: Meyva şekeri

GLUCOSE: Vücut tarafından karbonhidrat mekanizmasında kullanılan şekerin basit şekli, kan şekeri

GLUTEUS : Kalça Kası

GLYCEMIA: Kandaki şeker miktarı

GLYCOGEN: Organizmada yapılıp karaciğerde toplanan ve karbonhidrat mekanizmasında kullanılan şeker şekli.

HAMSTRING: Arka Bacak Kası

HANGING : Asılarak

HORMONE: Adrenalin ve insülin gibi kana karışarak bazı organları harekete getiren iç salgı bezlerinin salgısı.

HYPEREXTENSION: Normal durumdan daha ileriye devam ettirilen germe hareketi.

HYPERGLYCEMIA: Kandaki glukoz (şeker) miktarının artması.

HYPERTENSION: Kalp krizine ve çarpıntıya neden olan ve damarlardaki kan basıncının yüksekliği ile ilgili rahatsızlık. Genelde kan basıncının 140/90 değerlerinden yukarıda olduğunda Hypertension’dan söz edilir.

HYPERTROPHY: Bir organın veya bir vücut bölümünü oluşturan hücrelerin büyümesi

HYPOGLYCEMIA: Kandaki şeker miktarının 60mg/dl’den aşağı düşmesi. Sebebi ise Çok fazla insülin, çok az glüloz veya çok fazla egzersiz ve diyabet hastalığı.

INCLINE BENCH : Üst Platformu Çeşitli Üst Eğimlere Ayarlanabilen Sıra

INNER : İç

INSERTION: Kasın daha fazla hareketini sağlayan aparat

INSULIN: Pankreas bezi tarafından üretilen kan şekeri seviyesini ve karbonhidrat mekanizmasını kontrol altında tutan hormon.

INTENSITY: Ağırlık çalışmalarında maksimum ağırlığın maksimum tekrarla yapılması.

INTERVAL TRAINING: Çok ağır ve ağır veya ağır ve hafif olmak üzere değişimli yapılan çalışma programı

INVERSION : Ayak istikametinin tersine doğru eğim, baş aşağıda

ISOMETRIC : Uzunluğu sabit kalan, fakat gerilme derecesi artan statik bir kasılma şekli. Doğal kasılma türü.

KETOSIS: An abnormal accumulation of ketone bodies due to an inadequate intake or metabolism of carbohydrates and an increased fatty acid metabolism (e.g., fasting, diabetes).

KETOSIS: Yetersiz karbonhidrat metabolizmasından dolayı Vücutta Keton Cisimlerin (yağ asitlerinin) birikmesi hali. (Aşırı yükleme, diyetler vs.)

KINESIOLOGY: Egzersizlerin bilimsel incelenmesi, Hareket Bilimi

KNEE : Diz

KNEELING : Diz Çökme

KYPHOSIS: Omurganın doğal ve normal kavsinin dışında throxis denen göğüs omurlarının kamburlaşması,kanburluk

LACTIC ACID: (Lactate ) Oksijenin yeterli olmadığı durumlarda glikojenin şekere çevrilmesi sırasında kanda ve kaslarda biriken ve vücutta ağrılara neden olan atık madde.

LATERAL: Vücut ortasından yana doğru hareket, yan ile ilgili, karşıtı: Medial

LATISSIMUS: Koltukaltı

LEAN BODY MASS (LBM): Vücut ağırlığından vücut yağının çıkartılması ile bulunan değer; sadece kas,kemik ve diğer yağ sınıfına girmeyen dokulardan oluşan ölçü. (Yağsız kas kitlesi )

LEG : Bacak

LIFT : Kaldırma

LIGAMENT: Kemiği kemiğe bağlayan kiriş.

LIPID: Yağ

LIPOPROTEIN: Kanda, Protein ve küçük yağ damlacıklarından (Lipid) oluşan kombinasyon, kolestrolün kan dolaşımı ile sirkülasyonunu sağlarlar. Yayınlarda HDL olarak adlandırılır, yani “İyi huylu kolestrol “ veya “ Kötü huylu kolestrol” (LDL) olarak nitelendirilir.

LORDOSIS: Omurganın arkaya doğru kamburluğu

LOWER BACK : Alt Sırt

LUMBAR: Bel omurları – L1-L5 arası (Lumbar Vertabra = Bel Omurları )

LYING: Uzanarak – Yatarak

LYSIS: Ateşin yavaş yavaş düşmesi

MACRONUTRIENT: Oranlı ve büyük oranda temel beslenme

MAXIMAL HEART RATE: Maksimum Kalp Atım Sayısı

MEDIAL : İç yan

MESOMORPH: Gelişmiş kas yapısı, sağlam hatlı baş ve yüz, dar kalça, büyük el ve ayaklara sahip vücut tipi

MIDDLE BACK : Orta Sırt

NECK : Boyun

NUTRIENT: Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi ve üreme için gerekli maddeler.

OBLIQUE : Bel Yanları

ON KNEES : Diz Üzerinde

OVERHEAD : Baş Arkası

PALM UP GRIP : Parmaklar Yukarıda Tutuş – Pozitif Tutuş

PALMS DOWN GRIP : Parmaklar Aşağıda Tutuş – Negatif Tutuş

PRONE : Yüzüstü

PULL-DOWN : Aşağıya Çekme

PULL-UP : Yukarıya Çekme

QUADRICEPS : Dört Başlı Bacak Kası

RAISE : Kaldırma

REAR: Arka

ROPE : İp

ROTATION : Döndürme

SEATED: Oturarak

SHOULDER : Omuz

SIDE : Yan

SQUEEZE : Sıkıştırma

STANDING : Ayakta

STENAL STENOZ : Omurga kanalı daralması

SUPINE : Sırtüstü

TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞLAR : tek çift bağ yağ asidi içeren yağlardır. Örnek “Oleik Asit”

THIGH : Bacak

TOE : Topuk

TRAPEZIUS : Boynun altındaki Trapez Kası

TRICEPS : Üç Başlı Arka Kol Kası

VERTEBRA : Omurga

WIDE GRIP : Geniş Tutuş ( Omuz Genişliğinden Daha Geniş Tutuş Açıklığı )

WRIST : Bilek

Sayfanın üstüne git