Dumbbell Upright Row

Dumbbell Upright Row
   

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:

Trapezius, Anterior Deltoid, Biceps, Brachialis, Brachioradialis. Kasların Görevi: Bütün çekme aktivitelerini yaptırır.

Spor Branşları:

Çekme fonksiyonlarının yoğun olduğu bütün spor branşlarında aktif rol oynarlar. Bilhassa; kürek, windsurf, dağcılık, kayak, paraşüt, ve duruş bozukluklarının giderilmesi için uygulanan rehabilitasyon çalışmalarında çok kullanılır.

Uygulama:

Ayakta duruş pozisyonunda her iki el ile avuç içleri yere dönük olacak şekilde bacakların üst kısmında kavranan dumbbell’lar, dirsekler dışa doğru hareketle ve eller ve bilekler içeriye doğru döndürülmek suretiyle, çene altına doğru nefes verilerek kaldırlır, dumbbell’lar iyice çeneye yaklaştıktan sonra, yavaşça, kontrollü ve nefes verilerek, başlangıç durumuna indirilir. Hareket sırasında dikkat edilecek husus; vücudun öne veya arkaya salınımını önlemek ve dirsekleri muntazam olarak dışarıya doğru hareket ettirmektir. Hareket aynı duruş ve hareket tarzı ile Barbell veya Cable ile de uygulanabilir. Ön omuz, trapezius ve üst sırt kaslarında etkili olan ve duruş bozukluklarını gideren bir egzersizdir.

Sayfanın üstüne git