Dumbbell Lunge – W

Dumbbell Lunge – W

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Erector Spinae, Gluteus Maximus ve Medius, Biceps Femoris, Quadriceps, Adductor.

Kasların Görevi:
Bacakların bütün hareketlerini yaptırırlar.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında bacak kaslarının önemi çok büyüktür.

Uygulama:
 Her iki ele avuç içleri vücuda dönük olarak alınan Dumbbell’lar ile normal duruş pozisyonunda bir bacak bir adım mesafesinde öne atılır, diğer bacak parmak uçları yerde ,  diz  yere yakınlaşmış durumda ve  sabittir. Öne atılan bacak mümkün olduğunca ileriye yani omuzlardan uzak bir mesafeye getirilir ve  kaslarının gücü ile tekrar başlangıç durumuna dönülür ve aynı hareket diğer bacakla aynı sayıda  tekrarlanır. Dikkat edilecek husus; Bacaklar sıra ile öne atıldığında dizlerin ayak parmaklarınından daha ileriye gitmemesini sağlamak, ileriye adım atılırken  nefes almak, geriye gelinirken nefes vermek ve vücudun dikliğini hareket sonuna kadar korumaktır.

Sayfanın üstüne git