Dumbbell Upright Row – W

Dumbbell Upright Row – W

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Trapezius, Anterior Deltoid, Biceps, Brachialis, Brachioradialis.

Kasların Görevi:
Bütün çekme aktivitelerini yaptırır.

Spor Branşları:
Çekme fonksiyonlarının yoğun olduğu bütün spor branşlarında aktif rol oynarlar. Bilhassa; kürek, windsurf, dağcılık, kayak, paraşüt, ve duruş bozukluklarının giderilmesi için uygulanan rehabilitasyon çalışmalarında çok kullanılır.

Uygulama:
Ayakta duruş pozisyonunda her iki el  ve avuç içleri yere dönük olacak şekilde bacakların üst kısmında ve aralarında yaklaşık 25 cm.lik bir mesafe olacak şekilde kavranan dumbbell’lar dirsekler dışa doğru hareketle çene altına doğru nefes verilerek kaldırlır, dumbbell’lar iyice çeneye yaklaştıktan sonra, yavaşça, kontrollü ve  nefes verilerek, başlangıç durumuna indirilir. Hareket sırasında dikkat edilecek husus; vücudun öne veya arkaya salınımını önlemek ve dirsekleri muntazam olarak dışarıya doğru hareket ettirmektir. Hareket aynı durumda Barbelkl veya Cable ile de uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git