Abductor Machine

Abductor Machine

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Pectineus, Abductor Longus, Abductor Brevis, Sartorius, Gracilis.

Kasların Görevi:
Bacakların içe doğru hareketini sağlarlar.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında bu kas gurupları aktif rol oynarlar.

Uygulama:
Abductor Machine denilen özel makinede  bacakların yanlara doğru açılması ile  uygulanır.  Oturma paltformuna oturulup sırt döşemeye dayandırılarak, her iki bacağı kapalı durumdan başlayarak yanlara doğru açmak ve dış  bacak ( Basen ) kaslarını sıkıştırmak  suretiyle yapılır. Bacaklar yanlara  doğru açılırken nefes verilir, içeriye doğru birbirine yaklaşırken  ise nefes alınır. Hareketin çok tekrarlı yapılması dış bacak ( Basen ) kaslarının çabuk form kazanmasını sağlar.

Sayfanın üstüne git