Straight Arms Pulldown

Straight Arms Pulldown

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Serratus Magnus, Latissimus Dorsi, Teres Major, Rhomboid, Alt Pectoralis, front deltoid

Kasların Görevi:
Çekiş fonksiyonuna yardımcı olurlar.

Spor Branşları:
Çekme ve fırlatma fonksiyonu olan bütün spor branşlarında önemli rol oynarlar.

Uygulama:
Lat Pull veya Pulldown makinesinde, omuz genişliğine yakın bir açıklıkla ve avuç içleri yere bakacak şekilde göz seviyesinde kavranan bar, dirsekler hiç kırılmadan, nefes verilerek bacakların üst kısmına yakınlaşacak şekilde aşağıya doğru çekilir ve nefes alınarak, yavaş ve kontrollü olarak tüm sırt kaslarında kasılma hissedilerek başlangıç durumuna, yani baş seviyesine gelinceye kadar geri dönülür. Hareket sırasında göcdeyi devamlı dik tutmak gerekir veya mümkünse duvara yaslanılırsa daha etkili bir çalışma yapılmış olur.

Sayfanın üstüne git