Seated Head Harness

Seated Head Harness

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Splenius Capitis, Longissimus Capitis, Splenius Cervicis, Levator Scapulae, Iliocostalis Cervicis, Trapezius, Semispinalis Capitis, Intertranverserii, Longissimus Cervicis, Spinalis Cervicis, Semispinali Cervicis.

Kasların Görevi:
Boynun her yöne hareketini sağlarlar.

Spor Branşları:
Güreş, Boks, Cimnastik, Futbol.

Uygulama:
Bir düz sıranın kenarına oturularak, gövde yere doğru eğik ve  kollar dizlerin üzerinde olmak üzere, başa takılan ve iki tarafında ağırlık plakaları olan özel bir aparatla uygulanır. Bu durumda sadece baş, ağırlık plakaları, boyun kasları kasılarak, nefes alınmak suretiyle, yere doğru indirilir ve yavaş, kontrollü bir şekilde nefes alınarak başlangıç durumuna,  baş tamamen düzelinceye kadar kaldırılır. Dikkat edilmesi gereken husus; hareketin bir süre ağırlıksız uygulanması ve daha sonra hafif kilolarla başlanmasıdır. Hareketi uygularken ani ve şiddetli bir çalışma yapılmaması  ve boyun kaslarında tam bir kasılma hissedilmesi çok önemlidir. Hareket aynı şekilde ayakta da uygulanabilir. Boyun kaslarını ve boyun omurlarını kuvvetlendiren, kireçlenmeyi önleyen bir egzersizdir.

Sayfanın üstüne git