Reverse Dumbbell Lateral Raise Over Head

Reverse Dumbbell Lateral Raise Over Head

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Side Deltoid, Trapezius, Serratus Anterior, Supraspinatus, Posterior Deltoid, Insfraspinatus.

Kasların Görevi:
Kolların yukarıya doğru hareketini sağlarlar.

Spor Branşları:
Güç ve mücadele sporlarında çok etkilidir.

Uygulama:
Her iki ele alınan dumbell’lar, avuç içleri vücuda dönük olarak bacak yanlarında tutulur. Bu noktadan itibaren, eller çevrilerek avuç içleri yukarıya doğru çevrilip, Nefes verilerek baş üzerinde birleşene kadar kaldırılır. O noktadan itibaren avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilerek, nefes alınmak suretiyle yavaş ve kontrollü olarak tekrar başlangıç durumuna getirilir. Bütün hareket boyunca, başlangıçta, avuç içlerinin vücuda, hareket sırasında yukarıya  ve geriye dönüş  pozisyonunda ise yere dönük olmasına dikkat edilmelidir.

Sayfanın üstüne git