Reverse Barbell Preacher Curl

Reverse Barbell Preacher Curl

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Kolların dirseklerden itibaren dayandırıldığı yaklaşık 45° eğimde olan bir platformda , barbell avuç içleri yere bakacak şekilde, omuz genişliği kadar bir açıklıkla kavranır. Koltukaltları platformun kenarına ve kollar da döşemeye  iyice intibak ettirilir. Bu durumda Barbell  kontrollü, yavaşça ve kollar tamamen düzelinceye kadar nefes alınarak en aşağı pozisyona kadar indirilir. Tekrar nefes verilerek  omuz yönüne doğru, önkol ve biceps kaslarının tam kasılma noktasına kadar kaldırılır ve devam edilir. Bu hareket önkolları ve  biceps kaslarının  alt uçlarını çalıştırır ve yükseklik kazandırır.

Sayfanın üstüne git